Lávka na Portyči je už otevřená

  17:10
Lávka přes Otavu spojující Jablonského ulici s nábřežím 1. máje je již otevřená.

Pohled na lávku přes Otavu a sídliště Portyč k ulici Jablonského v Písku. | foto: ŠJů CC-BY-SACreative Commons

Správce městských komunikací, Městské služby Písek, po konzultaci s revizním technikem mostních konstrukcí přistoupil k uzavření lávky přes Otavu v polovině prosince minulého roku proto, aby mohla být provedena další šetření nad rámec běžných kontrol a revizí a vyloučila se možnost závady či konstrukční vady.

Patnáct let starý objekt je totiž podobné konstrukce jako nedávno zřícená lávka v pražské Tróji, která však byla podstatně starší.

„Na dnešním jednání, kterého se zúčastnil revizní technik i projektant této lávky, bylo konstatováno, že objekt je v provozuschopném stavu. Lávka byla okamžitě otevřena pro veřejnost,“ upřesňuje Lenka Gareisová z Městských služeb Písek. „Nad rámec běžných kontrol, které se pravidelně provádějí, se zde do budoucna chystá opakované měření sledující případný pohyb mostní konstrukce.“