Plzeň dočasně přeruší soudní spor s firmou Amádeus Real o 1,8 miliardy

  13:44
Město Plzeň se dohodlo s developerskou společností Amádeus Real na dočasném přerušení soudního sporu. Developer v něm uplatňuje náhradu škody ve výši 1,8 miliardy korun za neuskutečněný projekt výstavby obchodního centra Corso po zbořeném Kulturním domě Inwest.

Plocha po zbouraném Domě kultury Inwest v Plzni. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Obě strany se obrátily na Nejvyšší soud České republiky, k němuž město Plzeň podalo dovolání, aby přerušil probíhající řízení na dobu šesti měsíců.

Důvodem je to, že obě strany spolu aktuálně jednají o možném smírném řešení.

Případná dohoda by měla napomoci k zahájení výstavby moderní městské čtvrti, jejíž parametry vycházejí z představ města zakomponovaných v jeho územní studii, a zároveň k urovnání soudního sporu z minulosti.

„Přerušení řízení si lze představit jako klid zbraní v rámci soudního sporu. Město a Amádeus Real budou mít čas finalizovat dohodu, která by měla vést k ukončení soudního sporu,“ sdělil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Podle něj se ale město nevzdává možnosti regulovat zástavbu v problémové lokalitě. Projekt bude muset naplnit podmínky územní studie schválené zastupiteli a bude představovat kvalitní městskou architekturu.

Současně Šindelář potvrdil, že případná dohoda o ukončení sporu nepočítá s finančním odškodněním investora.

Fotogalerie

Dohodu chce Šindelář předložit ke schválení zastupitelům do června.

„Vždy jsme preferovali možnost stavět na našich pozemcích, nikoli se soudit o finanční kompenzace za zmařený záměr,“ uvedl Tomáš Jícha, zástupce Ameside, což je dceřiná společnost firmy Amádeus.

Právě Ameside v Plzni připravuje stejnojmenný projekt mezi ulicemi Americká, Sirková a Denisovo nábřeží.

Původní plán postavit na místě zbořeného Kulturního domu Inwest obchodní komplex Corso odmítli Plzeňané v roce 2013 v referendu

Radnice pak kvůli nedodržení svých požadavků na budoucí objekt s plánem nesouhlasila a vlastník pozemků, společnost Amádeus, od záměru ustoupila.

Město pak v následujících letech změnilo územní plán a připravilo územní studii na zmíněnou oblast.

Nová pravidla už nepřipouští, aby v oblasti vznikla velká budova fungující čistě jako obchodní dům.

Autor: