Proměna centra Kopřivnice. Město se po půlstoletí dočká důstojného náměstí

  7:56
Už v červnu by mohla začít dlouho očekávaná přestavba náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku. Radnice totiž nyní získala stavební povolení pro revitalizaci zdejšího centra, která potrvá celkem tři roky

Vizualizace nového centra Kopřivnice | foto: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Kopřivničtí se tak konečně dočkají moderního, přívětivého náměstí. Autorem návrhu na jeho proměnu je uznávaný místní architekt Kamil Mrva se svým týmem.

Současné centrum Kopřivnice se začalo budovat před více než čtyřiceti lety, dodnes však zůstalo prakticky nedokončené. Během přestavby se má výrazně změnit. V jeho centru bude stát brána z bílého betonu, která v létě poskytne lidem stín, při dešti nabídne přístřeší a zároveň bude sloužit jako pódium při kulturních a společenských akcích.

„Od brány směrem ke kulturnímu domu bude celistvá dlážděná plocha, která bude sloužit jako shromažďovací prostor anebo místo pro konání trhů. Z této části zmizí i stávající kašna,“ popisuje architekt Kamil Mrva návrh svého studia.

Na opačné straně brány vznikne zelená plocha s parkem sloužící k odpočinku. Na náměstí bude stát také prosklený pavilon určený pro výstavní účely a prezentaci místních produktů a aktivit. Další park vznikne na zelené ploše směrem k Lidické ulici, kde se navíc přestaví již existující parkoviště, jež bude sloužit k zásobování centra. Nebude chybět ani moderní mobiliář nebo vizuální sjednocení předzahrádek. 

Město poprvé představilo tento návrh před třemi lety. Nyní již má hotovou projektovou dokumentaci a na konci prosince získalo stavební povolení. „Nyní je třeba připravit výběrové řízení na dodavatele stavby a vyhlásit veřejnou zakázku. Poté bude možné začít se samotnou realizací,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán s tím, že v případě bezproblémového průběhu tendru by stavba mohla začít letos v červnu.

Začne se opravou přemostění Kopřivničky

Nejprve přijde na řadu rekonstrukce stávajícího přemostění Kopřivničky, která v délce několika desítek metrů protéká pod dolní částí náměstí. „Stávající přemostění není staticky v pořádku. Statici, kteří ve městě pravidelně kontrolují mosty, zjistili, že je ve špatném stavu a že je nejvyšší čas, aby se zrekonstruovalo,“ objasnil Mrva s tím, že se letos možná postupně odkryje většina povrchu náměstí. „Musí se navíc připravit nové inženýrské sítě, tedy kanalizace, přeložky vodovodního řadu. Samotná přestavba náměstí se začne dělat až v příštím roce,“ dodal Mrva.

Stavební práce se dotknou i zdejší zeleně. „V novém centru jí přibude, jsme si vědomi, že stromů a zatravněných ploch je potřeba. V podzemí navíc vznikne retenční nádrž, která bude zachytávat dešťovou vodu ze zpevněných ploch a tato voda bude využívána právě pro zavlažování zeleně,“ prozradil Štěpán.

Revitalizace náměstí potrvá až do roku 2021. „Po celou dobu se budeme snažit, aby byl zajištěn průchod prostorem centra, stejně jako přístup k obchodům a dalším provozovnám v přilehlých budovách. O úpravách pohybu lidí během stavebních prací budou obyvatelé v předstihu informováni,“ doplnil starosta města Miroslav Kopečný.

Vizuální smog musí zmizet

Náklady na revitalizaci včetně rekonstrukce přemostění Kopřivničky jsou v současné době odhadovány na zhruba 120 milionů korun. „Přesnou cenu ale budeme znát až po výběrovém řízení,“ dodal Mrva, který se po loňských volbách stal i zastupitelem a radním města.

Radnice chce, aby k nové podobě přispěli i majitelé domů na náměstí. Obchody, které jej lemují, jsou totiž v současné době ověšeny různorodými reklamami a poutači. „Chceme se tohoto takzvaného vizuálního smogu zbavit. S majiteli domů chceme o této problematice jednat, navíc chceme zavést v centru jednotný vizuální styl. Mohlo by to být i formou městské vyhlášky,“ vysvětlil Mrva.

Zatraktivňování veřejných prostorů v centru Kopřivnice by mělo pokračovat i v následujících letech. „V současné době již projektově připravujeme revitalizaci několika dalších území, parku Dr. E. Beneše, veřejných ploch u budoucího muzea automobilů v areálu Tatry a dalších ploch a budov v majetku města. Chceme, abychom jako město šli příkladem ostatním vlastníkům budov v centru i celém městě. Budeme usilovat o to, aby oni, inspirováni naší snahou, začali s rekonstrukcí a estetizací svých nemovitostí, které spoluvytvářejí vzhled Kopřivnice,“ dodal starosta Kopečný.

Na náměstí čeká město už půlstoletí

Místní už jsou zvyklí, návštěvníci překvapení a rozpačití. Kopřivnické centrum totiž připomíná náměstí jen velmi vzdáleně. Na město takové velikosti je v tomto směru výjimkou. Neexistující náměstí je přitom výsledkem historického vývoje.

Kopřivnice je průmyslové město, které v poměrně krátké době vzniklo z původní vesnice rozkládající se kolem toku Kopřivničky. „Bylo třeba rychle zbudovat bydlení pro zaměstnance Tatry, takže tu máme pěkný průřez bytovou výstavbou od padesátých až do devadesátých let minulého století, bohužel veřejné prostory byly dlouhodobě opomíjeny,“ popisuje architekt Kamil Mrva.

Zůstalo zde sice původní vesnické Masarykovo náměstí u kostela, nyní však slouží jako park. Oficiální centrum města se pak postupně přesunulo před bývalou ředitelskou budovu Tatry, dnešní městský úřad. „Před půl stoletím vznikla vize, že zde bude vytvořeno nové centrum, nikdy však prakticky nebylo dokončeno,“ nastiňuje Mrva.

Dříve se v těchto místech nacházela ulice s obchody a provozovnami živnostníků Nový Kopec, která však byla před stavbou nového centra asanována. „Původní domy byly zbourány, v osmdesátých letech se zde postavily nové obchody a také výšková budova hotelu Tatra. Náměstí se však nepodařilo dotvořit. Nikdy proto nemělo ducha jasně vyčleněného shromažďovacího prostoru,“ říká Mrva.