Koncem června řidičák NEvyřídíte

  7:38
Ve čtvrtek 28. června a v pátek 29. června bude pracoviště řidičských průkazů v budově magistrátu na ulici Palackého v Místku mimo provoz. Důvodem je příprava pracoviště na digitalizaci fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz a změny v agendě řidičů, kterými Ministerstvo dopravy ČR pověřilo státní podnik Cendis.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Martin Adamec, MAFRA

Přechodem na nový systém bude možné žádat o vydání řidičského průkazu na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (magistráty) bez ohledu na trvalé bydliště a k žádosti o vydání řidičáku již nebude nutné předkládat papírovou fotografii.

Stejně jako při vyřizování žádosti o pas nebo občanku budou žadatelé vyfoceni přímo u přepážky.

V pondělí 2. července již bude vše připraveno ke zpracování žádostí podle novely zákona č. 361/2000 Sb. a úřední den proběhne standardně.

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 11:30

12:15 - 17:00

Středa

8:00 - 11:30

12:15 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 11:30

12:15 - 15:00

Stav vyřízení žádosti lze sledovat na: http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/dopravne-spravni-agendy/

Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud ale bude požadováno vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek 500 korun (od 1. 7. 2018 to bude 700 korun – určeno dle zákona, výši správního poplatku NEstanovuje město).

Rovněž výměna řidičského průkazu z důvodu změny údajů je zpoplatněna, a to částkou 50 korun (od 1. 7. 2018 to bude 200 korun).

Řidičský průkaz, kterému končí platnost, lze vyměnit maximálně 3 měsíce před vypršením platnosti. Dřívější výměna je možná za poplatek 50 korun (od 1. 7. 2018 to bude 200 korun).

Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stanovené lhůty pro výměnu ŘP, pozbude stávající ŘP platnost. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však tyto neplatné ŘP neopravňují k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě ŘP, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 1.500 Kč do 2.500 Kč.

Žádost je nutné podat osobně na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.