Ves dál bojuje proti policistově střelnici, zastavit ho může policie

  18:10
Policista Tomáš Fiala pokračuje ve snaze zřídit u Hradčan-Kobeřic na Prostějovsku střelnici, ačkoliv s tím místní ani obec nesouhlasí. Obávají se hlavně hluku. Stavitel podal žádost o povolení střelnice, o které nyní rozhoduje policie v Olomouci. Obec se hodlá bránit.

Většina obyvatel Hradčan-Kobeřic na Prostějovsku nesouhlasí se vznikem střelnice poblíž vsi, sepsali proti tomu i petici. | foto: Stanislav HeloňaMF DNES

„Příslušný útvar policie přijal žádost o povolení k provozování střelnice v katastrálním území Kobeřic. Podle údajů v žádosti se má jednat o veřejnou nekomerční venkovní sportovní střelnici pro kulové zbraně s provozní dobou za úplné viditelnosti, nejdříve však od 8 hodin do 20 hodin,“ nastínila mluvčí krajské policie Jitka Dolejšová.

Starostka Hradčan-Kobeřic Zuzana Weinlichová potvrdila, že obec se stala účastníkem řízení a podala řadu námitek. Zástupci obce rovněž požádali o nahlédnutí do spisu.

„Ze strany obce a obyvatel stále trvá odpor proti střelnici. Policie nám odpověděla, že to bere na vědomí. Posílala jsem jim také petici obyvatel a nesouhlasné usnesení zastupitelstva. Policie podle svého vyjádření bere na vědomí i fakt, že nemáme územní plán, takže se nedá jednoznačně říct, že by střelnice neměla negativní vliv na budoucí rozvoj obce,“ řekla starostka.

Sám Fiala na dotaz MF DNES, proč jde proti obecnímu zastupitelstvu i místním lidem, neodpověděl. Nedávno prohlásil, že dělá veškerá možná opatření, aby obyvatelé nebyli hlukem obtěžováni.

„Důsledně plním veškeré podmínky, které mi státní orgány nebo právní předpisy ukládají. To je potvrzeno i tím, že i když ze strany odpůrců přišla celá řada udání, žádný orgán neshledal na mé straně žádné pochybení, ať už to byla inspekce životního prostředí, generální inspekce bezpečnostních sborů, odbor dopravy nebo stavební úřad,“ sdělil Fiala.

Úřad ombudsmanky zkritizoval stavební úřad, ten trvá na svém

Právě postup prostějovského stavebního úřadu je však kritikům střelnice trnem v oku.

„Stavební úřad podle našeho názoru nereaguje na naše námitky ani na námitky ombudsmana. Podala jsem stížnost na jeho postup a podávala jsem také žádost o odstranění černé stavby. Na to nám bylo odpovězeno, že tam žádná černá stavba není,“ stěžuje si starostka Hradčan-Kobeřic.

Za pravdu jí dal i úřad ombudsmanky. „V daném případě stavební úřad nenaplnil své veřejnoprávní povinnosti. Jeho opatření považuji za nedostatečná,“ uvedl ve svém závěrečném stanovisku zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček, který celý případ pečlivě zkoumal.

Policista Fiala podle Křečka provedl terénní úpravy, kácení a staví sjezd, aniž by stavebnímu úřadu dostatečně objasnil účel provedených prací. Stavební úřad se s tím, že úpravy jsou prováděny „za účelem umožnění rekreace na pozemku“, spokojil.

„Navrhuji, aby magistrát znovu rozhodl, zda jsou zemní práce legální, či nikoliv, a to s přihlédnutím k námitkám stěžovatelů, jako jsou výška valů, plocha či účel zemních prací. Pokud stavební úřad dovodí, že jde o nepovolené stavební úpravy, vydá výzvu k bezodkladnému zákazu jejich užívání a terénní úpravy projedná v řízení o odstranění stavby,“ nařídil Křeček.

Úřad si stojí za svým, inspekce označila za viníka posunutý kolík

Stavební úřad však pokyn nerespektoval. „Úřad sdělil zástupci veřejného ochránce práv svůj právní názor s odůvodněním, a to ve věci posouzení zemních prací ve sledované lokalitě, nikoliv ve věci vzniku střelnice. Stavební úřad neeviduje žádnou žádost o vydání stavebního povolení na stavby, které by tvořily střelnici,“ tlumočila stanovisko úřadu mluvčí radnice Jana Gáborová s tím, že stavební úřad neobdržel oficiálně žádnou stížnost na svůj postup.

Odpůrci střelnice nyní spoléhají na policii a věří, že bude postupovat nestranně. Policie potvrdila, že se námitkami bude zabývat.

„Správní orgán zjišťuje pro účely řízení i okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu, zejména pak ve vztahu k zajištění bezpečného používání zbraní a střeliva,“ sdělila mluvčí policie Dolejšová.

Tomáš Fiala začal budovat střelnici před více než rokem v lesíku mezi Brodkem u Prostějova a obcí Hradčany-Kobeřice bez jakéhokoliv povolení. Těžké stroje tam tehdy vybagrovaly půdu a přemístily tuny zeminy, Fiala nechal zplundrovat les a navršil až pět metrů vysoké valy.

Strážce zákona zároveň bez souhlasu sousedů vtrhl hluboko na jejich pozemky, odkud někdo ukradl vykácené dřevo za deset tisíc korun. Policistu vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, podle jejích závěrů ovšem vše způsobil posunutý stavební kolík a Fiala jednal v dobré víře, proto trestný čin nespáchal.

Podívejte se na valy, které loni vyrostly u vsi pro místními nechtěnou střelnici: