Úřady se přou o vznik střelnice, stavějící policista mezitím navýšil valy

  12:22
Krajský úřad Olomouckého kraje na popud úřadu ombudsmanky prověřuje postup prostějovského stavebního úřadu v kauze plánované střelnice u Kobeřic. Pro tu už vyrostly valy, a přestože podle zástupkyně veřejné ochránkyně práv nebylo vše v pořádku, stavební úřad výtky ignoroval a valy mezitím „vyrostly“ o další metr.

Snímek z loňského roku zachycující čerstvě navršené několikametrové valy u Hradčan-Kobeřic na Prostějovsku v místech, kde má vzniknout střelnice. Místní proti tomu protestují a sepsali i petici. | foto: Stanislav HeloňaMF DNES

„Krajský úřad Olomouckého kraje provede státní dozor, kdy prověří postup Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. Výsledek tohoto přezkumu nelze v současné době předjímat,“ potvrdila mluvčí kraje Eva Knajblová.

Střelnici v lesíku mezi Brodkem u Prostějova a obcí Hradčany-Kobeřice začal policista Tomáš Fiala z nedalekých Nezamyslic budovat bez jakéhokoli povolení před více než rokem. Stroje vybagrovaly půdu a přemístily tuny zeminy, stavebník vykácel i kus lesa a navršil valy. Dělníci dokonce bez souhlasu sousedů vtrhli hluboko na jejich pozemky.

Většina místních lidí i zastupitelstvo střelnici odmítají, protože se obávají hluku. Před několika měsíci se pak do celé záležitosti vložil veřejný ochránce práv a stavební úřad vyzval k nápravě chyb při jeho postupu. Mimo jiné mu vytkl, že se spokojil s tím, že stavební úpravy jsou prováděny „za účelem umožnění rekreace na pozemku“. Stavební úřad ale pokyny nerespektoval.

Nechtěné valy u vesnice

„Konstatování stavebního úřadu, že zemní práce nejsou terénními úpravami ve smyslu stavebního zákona, považuji za nepřesvědčivé. Stavební úřad se nevypořádal se vznikem valů, které stavební zákon explicitně uvádí jako příklad terénních úprav,“ napsal mimo jiné zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček řediteli krajského úřadu.

„V souladu se zákonem o veřejném ochránci práv vás vyrozumívám, že Magistrát města Prostějova provedl ve věci posouzení zemních prací z pohledu stavebního zákona nedostatečná opatření k nápravě,“ dodal.

Práce na střelnici nerušeně pokračují, úřad pochybení odmítá

Za zvlášť alarmující považuje fakt, že stavitel v pracích pokračuje i letos, kdy jeden z valů asi o metr navýšil.

„Rozhodl jsem se mimo to využít sankčního opatření podle zákona o veřejném ochránci práv a s postupem stavebního úřadu v dané kauze seznámit veřejnost,“ oznámil Křeček.

Už to je o samo o sobě výjimečný postup. Například loni ombudsman zveřejnil v rámci Česka pouze tři sankce v různých případech.

Stavební úřad nicméně trvá na tom, že postupoval správně. „Stavební úřad sdělil zástupci veřejného ochránce práv svůj právní názor s odůvodněním a to ve věci posouzení zemních prací ve sledované lokalitě, nikoli ve věci vzniku střelnice,“ tlumočila stanovisko úřadu mluvčí radnice Jana Gáborová.

Ředitelem krajského úřadu, který bude dělat státní dozor, je v současné době Lubomír Baláš, bývalý tajemník na radnici v Prostějově a nadřízený šéfa stavebního úřadu.

Policie: Stanovisko stavebního úřadu k povolení nestačí

Postup stavebního úřadu byl přitom jedním z důvodů, proč policie přerušila klíčové řízení o povolení provozovat střelnici. Žádost podal Fiala letos koncem dubna a obec doufá, že právě policie nakonec vzniku střelnice zabrání.

„K žádosti je třeba doplnit listinu opravňující užívat nemovitost jako střelnici namísto stanoviska vydaného Stavebním úřadem v Prostějově, který správní orgán neshledal jako listinu prokazující toto oprávnění,“ sdělil vedoucí oddělení správního řízení krajské policie Jaromír Mikulka.

Sám Fiala na dotazy MF DNES nereaguje. Před časem nicméně prohlásil, že dělá veškerá možná opatření, aby lidé nebyli hlukem obtěžováni.

„Důsledně plním veškeré podmínky, které mi státní orgány nebo právní předpisy ukládají. To je potvrzeno i tím, že i když ze strany odpůrců přišla celá řada udání, žádný orgán neshledal žádné pochybení, ať už to byla inspekce životního prostředí, generální inspekce bezpečnostních sborů, odbor dopravy nebo stavební úřad,“ sdělil Fiala.

Starostka Hradčan-Kobeřic Zuzana Weinlichová poslední vývoj okolo střelnice vítá.

„Ze strany obce a obyvatel odpor proti střelnici samozřejmě trvá. Nemáme územní plán, takže se nedá jednoznačně říct, že by střelnice neměla negativní vliv na budoucí rozvoj obce. Stavební úřad podle našeho názoru nereaguje na naše námitky a ani na námitky ombudsmana. Podala jsem stížnost na jeho postup,“ prohlásila starostka.

Jak vypadaly po navršení obří valy pro místními nechtěnou střelnici: