Atrakce jsou přišroubované k živým stromům, pokutu Klatovy odmítají

  17:48
Česká inspekce životního prostředí potrestala město Klatovy pokutou, protože v lanovém centru v městském parku jsou komponenty připevněny ke kmenům živých stromů silnými šrouby. Město pokutu zaplatilo, ale bude se soudit.

Klatovy dostaly pokutu 100 tisíc korun za šrouby v kmenech stromů, kterými jsou upevněné komponenty v lanovém centru. (22. března 2019) | foto: ČIŽP

Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) město Klatovy porušilo zákon o ochraně přírody a krajiny v případě nového lanového centra v Mercadinových sadech v Klatovech.

Loni v květnu se byli inspektoři podívat, jak tam soukromá firma staví atrakce pro lezce. Podle inspektorů jsou Mercadinovy sady registrovaným významným krajinným prvkem.

„Do každého z kmenů jedenácti vzrostlých stromů, konkrétně se jednalo o sedm dubů, jednu lípu, jeden javor a dva jasany, bylo uchyceno šestnáct šroubů o šířce pět centimetrů a hloubce závrtu kolem pěti centimetrů. Tím byl porušen zákon o ochraně přírody a krajiny, podle kterého jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Mercadinovy sady

Místostarosta Klatov Václav Chroust řekl, že město se proti pokutě 100 tisíc korun vyměřené loni v prosinci odvolalo k ministerstvu životního prostředí. To však odvolání zamítlo a pokuta je od 1. března letošního roku pravomocná.

„Proti rozhodnutí ministerstva není možný žádný opravný prostředek. My ale tvrdíme, že jsme se nedopustili přestupku proti zákonu o ochraně přírody a krajiny. Předmětem sporu je ukotvení lanové cesty na stromy v Mercadinových sadech. V příštích dnech podáme správní žalobu, kterou již máme připravenou,“ reagoval místostarosta Václav Chroust.

Inspektoři potvrdili, že už v průběhu šetření zástupci města Klatovy argumentovali, že podle nich provedený zásah dřeviny nepoškodil.

Obě strany argumentují znaleckými posudky

Mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová uvedla, že inspektoři požádali o odborné posouzení zásahu provedeného do dřevin Agenturu ochrany přírody a krajiny.

„Podle ní je provedený zásah vyhodnocen jako trvalý, nevratný, zcela nepřijatelný, dřeviny oslabující a neakceptovatelný. Použití stromů jako sloupů s technologií vrtání do kmene je v případě společenských funkcí zcela nepřijatelné. Instalací lanového centra na stromy byla zcela zničena jejich funkce estetická i společenská. Stromy se staly pouze nosnou konstrukcí pro herní prvek,“ citovala mluvčí.

Místostarosta Václav Chroust naznačil, že důvodů pro správní žalobu mají celou řadu. 

„Znaleckými posudky můžeme doložit, že v daném případu nešlo o nezákonný zásah do dřevin, nedošlo ani k podstatnému snížení žádné z jejich funkcí. Zásah nebyl provedený bez povolení, v rámci stavebního řízení lanové cesty se vyjadřovaly i orgány ochrany životního prostředí. Nelze přece sankcionovat město Klatovy, když práce provedla firma, kterou jsme vybrali k realizaci díla, a té inspekce mimochodem uložila pokutu ve výši padesát tisíc korun,“ vyjmenoval Chroust. Věří, že s těmito argumenty u soudu uspějí.

Autor: