Místo dolu na Kladensku má stát buddhistická svatyně, nadace vyjednává

  17:40
Velké duchovní centrum plánuje vybudovat u Turyňského rybníka u Kamenných Žehrovic buddhistická nadace Tertön Foundation. Rozlohou by bylo druhým největším na světě. Nadace o pozemcích jedná s majitelem i s vedením města.

Největší stúpa v novodobých dějinách, tedy monument reprezentující Buddhu Šákjamuniho, by mohla stát v místech někdejšího dolu „Vaněk“ u Kamenných Žehrovic.

Tato v České republice unikátní stavba by byla svými rozměry i tvarem podobná světoznámé stúpě Boudhanat v indickém Káthmándú.

Fotogalerie

V plánu je také stavba školy pro 150 studentů, meditační prostor, tedy takzvaná gönpa, nebo 95 rodinných domů.

O koupi pozemků jedná nadační fond Tertön Foundation s jejich vlastníkem, společností Rezidence Marina Ostrava. Ta spadá do skupiny Asental Group miliardáře Zdeňka Bakaly.

Jak MF DNES řekl Vladimír Zuzák, jeden z členů správní rady fondu, jednání stále pokračují.

„Jsme ve fázi, kdy si nadační fond prověřuje technický a právní stav věci,“ doplnil mluvčí Asental Group Tomáš Neščák. Zda mají o koupi areálu zájem i jiní investoři, nechce firma sdělit.

„Lokalita v blízkosti Turyňského rybníka se nám z celé republiky zdá nejpříhodnější. O výstavbě stúpy totiž nerozhodují jen standardní ekonomické parametry, ale i různé znaky daného území. Je to zároveň spirituální záležitost. Tyto pozemky byly vybrány tibetským lamou linie Ňingma, Jeho Svatostí Drubwangem Tsori Dečhen Rinpochem, jako vhodné pro tyto účely,“ uvedl důvody Zuzák.

„Je to místo v samotném středu Evropy a může mít velký potenciál k tomu, aby se odsud do sousedních zemí šířily mír a harmonie,“ uvedl ve videosekvenci k projektu lama Rinpoche.

Důležitý je postoj lidí z obce

O dalším vývoji rozhodne ale nejen uzavření kupní smlouvy mezi nadačním fondem a současným vlastníkem pozemků, ale i postoj obyvatel Kamenných Žehrovic, kam katastrálně území bývalého dolu spadá.

Vysvětlení pojmů

  • STÚPA
    Stúpy se v buddhistické tradici začaly budovat jako svatyně pro uchování tělesných ostatků Buddhy Šákjamuniho před zhruba 2 500 lety. Stavba je symbolem klidu a míru. Stúpy reprezentují velkou škálu Buddhových učení a mají velmi blahodárný vliv na své okolí, přírodu a přírodní živly. Jsou místem zprostředkování bezprostředního požehnání Buddhy.
  • GÖNPA
    V tibetštině původně označovala místo nebo areál, kde žijí praktikující buddhisté a které je daleko od civilizace. V dnešní době se jako gönpa chápe i klášter nebo meditační místnost. U Kamenných Žehrovic by měla vzniknout gönpa, která pojme až 800 lidí.

Zástupci nadace poskytli vedení obce studii na využití této plochy. V pondělí 8. července se uskuteční v obecním úřadě veřejné setkání s obyvateli vesnice, na kterém veškeré dotazy občanům zodpoví sám lama Tsori Rinpoche.

„Budeme se snažit vysvětlit přínosy a benefity plynoucí z projektu. Velmi nám záleží na postoji místních obyvatel a jejich podpoře. Naší snahou je přinést harmonii, mír a klid mysli, nikoli ho realizovat přes nevoli našich sousedů. To by nebylo v pořádku,“ konstatoval Zuzák.

Přesvědčit lidi z Kamenných Žehrovic ale nebude v tak ateistické zemi, jakou je Česká republika, jednoduché. Místní jsou zatím k projektu zdrženliví. Potřebují více informací.

Vyjádřit své a obecní stanovisko zatím nechce ani starostka Soňa Černá (ROZUMNĚ!).

„Nebudu vám říkat, jaký je náš postoj, protože jsme o této záležitosti ještě nehlasovali. Občanům jsme dali vědět, o co má potenciální majitel zájem. A více informací nebudu poskytovat. Až v momentě, kdy budeme vědět, jak se záměr líbí nebo nelíbí našim obyvatelům,“ řekla jen stručně, než ukončila telefonní hovor.

Vladimír Zuzák je ale přesvědčen, že podporu lidí z Kamenných Žehrovic nadační fond získá.

„Protože stúpa bude po obdobné stavbě v Malajsii druhou největší na světě, stane se významným poutním místem. Bude sem cestovat mnoho lidí, což může znamenat významný rozvoj obce a celého okolí. Území zatížené někdejší těžbou revitalizujeme. Vzniknou zde nové obchody a služby, ale i klidová zóna, kterou budou moci místní obyvatelé využívat pro relaxaci,“ vyjmenoval některá pozitiva člen správní rady nadačního fondu.

Historie dolu

Minulost místa, kde by buddhistický areál měl vzniknout, je spjata především s těžbou uhlí na Kladensku. O vyhloubení zdejší jámy „Wannieck“ rozhodla Pražská železářská společnost v roce 1909.

Důl byl uveden do plného provozu roku 1916. V březnu 1946 byl přejmenován na Generál Svoboda a roku 1962 opět změnil název, tentokrát na Nejedlý II.Po ukončení těžby v roce 1982 část horníků odešla fárat do jiných dolů národního podniku Klement Gottwald, většina na hloubení nového dolu Slaný, který ale nakonec nikdy nebyl zprovozněn.

Většina budov dolu, včetně těžní věže, byla zbořena. Jáma byla zasypána v roce 1983. Dodnes se zachovalo několik objektů, včetně architektonicky cenné budovy strojovny, která je ovšem ve špatném stavu. Před několika lety zde plánovala Rezidence Marina vybudovat čtvrť rezidenčních domů, včetně pláže na břehu Turyňského rybníka zvaného Záplavy. Pravděpodobně z důvodů ekonomické krize po roce 2008 se však tento původní plán nikdy neuskutečnil, byť podle vyjádření firmy stále existuje.

Pokud se vše nadaci Tertön Foundation podaří, bude následovat jednání o případné změně územního plánu, souhlasu stavebního úřadu a vydání stavebního povolení. Tyto kroky mají začít hned po veřejném projednání. Celý proces prý bude ale trvat ještě řadu měsíců.

„Peníze na vybudování centra získáváme transparentně prostřednictvím darů praktikujících buddhistů a našich sympatizantů z celého světa,“ poznamenal Zuzák.

Celkové náklady na vybudování centra zatím nebyly blíže specifikovány. V tuzemsku je v současné době více než šedesát buddhistických center. Areál u Kamenných Žehrovic by se stal jednoznačně největším z nich. K buddhismu se hlásí téměř sedm tisíc obyvatel České republiky.

Buddhismus je u nás zakořeněn, o čemž svědčí například mimořádně dobré vztahy mezi prezidentem Václavem Havlem a tibetským duchovním vůdcem dalajlámou.