Karlovy Vary hledají nové ředitele základních škol

  5:00
Rada města Karlovy Vary vyhlašuje konkursní řízení na obsazení míst ředitelů těchto škol
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

  • Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace
  • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
  • Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace

Požadavky:

  • předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
    o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy,
  • organizační a řídící schopnosti,
  • občanská a morální bezúhonnost,
  • dobrý zdravotní stav.

Termín podání přihlášek je 28. února 2018 včetně, (přihláška musí být k uvedenému datu doručena do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary; nejedná se o datum podání k poštovní přepravě). Přihlášky zasílejte na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).