Karlovarský kraj opět přispěje na likvidaci invazních druhů rostlin

  7:09
Karlovarský kraj vyhlásil Program pro poskytování dotací z krajského rozpočtu na likvidaci invazních druhů rostlin. Žadatelem o dotaci se mohou stát oprávnění vlastníci nebo nájemci pozemků, které se nacházejí v území zahrnutém do projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji v letech 2013 – 2015“. Jde zároveň o pozemky, jež jsou součástí informačního systému Heracleum, a vztahuje se na ně udržitelnost zmíněného projektu.

V CHKO Slavkovský les se začíná rozpínat další invazivní rostlinný druh – lupina neboli vlčí bob. Ačkoli nezpůsobuje bolestivé puchýře jako bolševník, pro přírodu je pohromou, vytěsňuje totiž původní druhy rostlin. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Žádosti o dotace se nově podávají elektronicky, a to v termínu od 2. dubna 2018, 15:00 hodin do 30. dubna 2018, 23:00 hodin.

„Před prvním vstupem do dotačního portálu se žadatel musí nejprve zaregistrovat. Následně si vybere program, vyplní a odešle žádost. Registrace se provádí pouze jednou,“ vysvětlil krajský radní Karel Jakobec. V případě tohoto druhu dotace záleží na pořadí, v němž žadatel svou žádost v elektronickém systému odešle. Následně pak musí být žádost v listinné podobě doručena spolu s potřebnými přílohami ve lhůtě do 7. května 2018, 17:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to osobně nebo poštou.

V loňském roce bylo padesáti žadatelům vyplaceno téměř 1,5 milionu korun. „Dotace je neinvestičního charakteru a lze ji použít na mechanickou nebo chemickou likvidaci bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské či české, a netýkavky žláznaté,“ dodal Karel Jakobec.

Přesný návod, jak postupovat při podávání žádostí, a další užitečné informace týkající se dotací naleznou zájemci na http://programy.kr-karlovarsky.cz/index.php/programykk.

Kontakt na odpovědného pracovníka: Ing. Vít Venhoda, tel. 354 222 416, e-mail: vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz.