Historický kříž už nemusí držet obruč, také socha Krista má opět nohy

  11:04
Historický kamenný kříž na východní straně Duban na Litoměřicku se po dvou staletích dočkal zásadní rekonstrukce. Restaurátorské práce na kříži z jemnozrnného pískovce trvaly téměř celé dva měsíce, neboť byl silně poškozen nejen zvětráváním kamene, ale také neodbornými zásahy z minulosti.

Zrekonstruovaný historický kříž v Dubanech. | foto: archiv radnice

Kromě zchátrání kamene vykazoval kříž i další poškození. Kristovi chyběly téměř celé nohy, poškozena byla pravá ruka stejně jako část kříže v tomto místě. 

„Samotný kříž s ukřižovaným Kristem pak byl ve spodní části zlomený a neodborně opravený kovovou obručí,“ přiblížila dosavadní stav mohutné čtyřmetrové památky Jana Holá, starostka Libochovic, pod něž Dubany spadají.

Restaurátorské práce provedl Pavel Korbel z Dřís pod dohledem referenta památkové péče Roberta Paťchy. 

Většinu nákladů pokryla dotace

V první etapě proběhlo čištění od biologického napadení a byly odstraněny nesoudržné a dříve provedené nevhodné vysprávky. Poté byla plasticky doplněna poškozená a degradovaná místa kamene. 

„Na závěr byl povrch kříže preventivně ošetřen proti biologickému napadení a následná hydrofobizace dílo opatřila vrstvou odolnou proti vodě,“ uvedla Holá.

Celkové náklady na opravu kříže činily téměř 97 tisíc korun, z čehož 70 procent pomohla městu pokrýt dotace z ministerstva zemědělství.

Kříž s ukřižovaným Kristem pochází z počátku 19. století a stojí na trojúhelníkovém zatravněném prostranství se třemi lipami u silnice vedoucí z Duban do Libochovic.