K výročí Masarykova narození se na radnici ve Valašských Kloboukách otevírá výstava

  8:23
Vazba Tomáše Garrigua Masaryka na Valašské Klobouky je ústředním tématem nové výstavy, kterou ve vestibulu radnice připravilo zdejší městské muzeum. Návštěvníci úřadu se mohou na čtyřech obrazových panelech přenést do doby první republiky a prohlédnout si například historické snímky z Masarykovy návštěvy nebo z otevření dráhy, která byla po prezidentu Osvoboditeli pojmenována. Výstava je první součástí oslav 100. výročí vzniku Československa, které se letos ve Valašských Kloboukách plánují.

Výstava o Masarykovi ve vestibulu radnice | foto: Impuls.cz

„Ve středu 7. března si připomeneme výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka a k tomuto datu symbolicky otevíráme výstavu, která má prezidentovy kroky a vazby v našem městě přiblížit. Prostřednictvím dobových snímků provede důležitými okamžiky, k jakým patřilo udělení čestného občanství Masarykovi, jeho přijetí čestného členství v muzejní společnosti nebo návštěva ve Valašských Kloboukách,“ zmínil zajímavé body expozice historik Petr Odehnal z městského muzea.

O kontaktech Tomáše Garrigua Masaryka se zdejšími občany Karlem Stuchlíkem a Františkem Šerým svědčí například osobní dopis, v němž tehdy ještě říšský poslanec přijímá Stuchlíkovo pozvání a pohostinství během předvolební kampaně v roce 1911.

Vystaveny jsou dále archiválie k výstavbě železnice, ke vzniku Památníku československé vzájemnosti nebo k pojmenování náměstí k poctě prezidenta.