O nehodě se už lidé dozvědí včas, slíbil Karlovarský kraj i hasiči

  11:38
O únorové havárii v generátorovně Sokolovské uhelné ve Vřesové se lidé dozvěděli příliš pozdě. Na to, že se vůbec něco stalo, je upozornil zápach, který se linul ulicemi. Snad nejhorší situace byla v nedalekém Chodově. To už by se nyní nemělo opakovat.

Kvůli úniku látek z generátorovny ve Vřesové museli hasiči umístit norné stěny na přítoku do odkaliště. | foto: HZS Karlovarského kraje

Sokolovská uhelná tehdy sice tvrdila, že zápach nebyl zdraví nebezpečný, což nakonec potvrdily i výsledky měření hasičů, přesto město i vedení kraje iniciovalo jednání, aby se veřejnost o podobných situacích dozvěděla včas.

K jednomu stolu se proto nyní posadili starostové, vedení kraje, hasiči i šéfové Sokolovské uhelné. Výsledek by měl zlepšit informovanost veřejnosti při nejrůznějších průmyslových nehodách nebo haváriích.

Dosud to fungovalo tak, že platil stanovený plán informovanosti pro velké mimořádné události. U méně závažných problémů, mezi které měla patřit i nedávná havárie ve Vřesové, ale postup nebyl stanoven.

„Povinnost informovat veřejnost má firma, ale my jsme se dohodli, že tento úkol částečně převedeme na operační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

„V praxi to bude probíhat tak, že společnost, v níž je zpracován vnější havarijní plán a ve které k mimořádné provozní situaci došlo, bude přesně a věcně informovat operační středisko hasičů, to obratem předá zprávu hejtmance kraje a starostům dotčených obcí. Ti pak následně zajistí, aby občané měli jasné a úplné údaje,“ popsal vzájemnou dohodu.

Pomůže rozhlas i mobilní aplikace

V Chodově, odkud se při havárii ve Vřesové lidé nejčastěji ozývali se stížnostmi na nesnesitelný zápach, mají hned několik možností, jak veřejnost varovat. Tou první jsou sirény a rozhlas, které by v případě velké havárie měli na povel hasiči. Další jsou pak v rukou města.

Fotogalerie

„První varování bychom rozesílali prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas,“ uvedl Martin Polák z chodovské radnice.

V současné době má podle něj tuto aplikaci ve svém telefonu nainstalováno 550 obyvatel města, což je zhruba pět procent. „Jejich počet stále roste, každý týden se registrují noví uživatelé,“ poznamenal Polák.

Aplikace neslouží jen k varováním při haváriích, uživatelé se díky ní dozvědí třeba i podrobnosti o jarním blokovém čištění nebo mohou prostřednictvím fotohlášky upozornit na nepořádek ve městě. Možností využití je ale daleko víc.

Dalšími informačními kanály Chodova je nově zřízený Twitter, facebooková stránka města, která je sice neoficiální, ale aktivně využívaná, webové stránky, televizní kanál nebo také tištěný městský zpravodaj.

Podle sokolovské starostky Renaty Oulehové může nově nastavený postup významně usnadnit komunikaci s obyvateli v případě, když mají obavy ze zhoršení kvality ovzduší a životního prostředí.

Případem havárie ve Vřesové na Sokolovsku, kdy z tlakové plynárny unikla voda znečištěná dehtem, se už zabývá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Případ dostalo na stůl oddělení ochrany vod ČIŽP na pobočce Karlovy Vary, které provedlo kontrolu na zjištění plnění podmínek platného integrovaného povolení provozovatelem zařízení.

A kontrola nedopadla dobře. „Podle šetření inspekce došlo k porušení závazných podmínek provozu zařízení dané platným integrovaným povolením a s původcem havárie bude zahájeno správní řízení o přestupku. Více v tuto chvíli nelze k případu říci,“ uvedla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Unik vody s dehtem z plynárny ve Vřesové

  • Nehoda se stala 20. února letošního roku odpoledne. Podle Sokolovské uhelné došlo v 16.45 k úniku zapáchajících látek z technologie na generátorovně ve Vřesové. Porucha byla za 15 minut odstraněná.
  • „Podle toho, jak se budou vyvíjet rozptylové a klimatické podmínky, může v následujících hodinách přetrvávat v ovzduší zápach uniklých látek, který však není zdraví škodlivý,“ upozorňovala tehdy firma na svých webových stránkách, kde se zároveň omlouvala za způsobené problémy.
  • Hasiči při svém zásahu zjistili vysoké nadlimitní hodnoty dehtu ve vodě na přítoku do odkaliště. Hasiči proto instalovali nornou stěnu kolem stavidla odkaliště, aby zabránili úniku dehtové vody do Chodovského potoka, kde preventivně instalovali další nornou stěnu.
  • Podle jejich informací uniklá látka nebyla životu nebezpečná, její výpary byly ale obtěžující.
  • Bezprostředně po nehodě si lidé z okolí stěžovali na silný zápach, ze kterého jim bylo na zvracení, a další problémy.
  • O havárii se vedení města Chodov i veřejnost dozvěděli až kolem 22. hodiny.
Autor: