V Lounech je ucelená výstava uměleckých děl otce a syna Maříkových

  8:02
Galerie města Loun představuje dílo otce a syna Jaroslava a Otakara Maříkových. Výstava Lounské dědictví ukazuje malby, kresby, grafiky a ex libris. K vidění jsou i dosud neznámé malby Jaroslava s lounskými motivy a portréty rodiny. Současně jde o první velkou společnou ucelenou výstavu obou umělců.

„Výstavou jsme chtěli připomenout kulturní dědictví, které je neprávem opomíjeno. K vidění je kolem sto padesáti děl,“ uvedla kurátorka Kateřina Krejčová.

Jaroslav Mařík (1888–1965) je z dvojice známější umělec. Absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze, byl také známý grafik a exlibrista. Výstava připomíná i další část jeho umělecké tvorby, dosud veřejnosti neznámou. 

„Jde o soubor olejů a akvarelů s širokým záběrem témat, od lounského chrámu sv. Mikuláše a další lounské motivy po portréty rodiny, květin a krajiny v okolí. Jde o díla, která byla doposud zcela neznámá,“ popsala Krejčová.

Téměř 35 let působil Jaroslav Mařík také jako pedagog výtvarné výchovy na lounském gymnáziu a přímo tak ovlivnil další generace zdejších malířů, z nichž nejznámější je trojice Kamil Linhart, Vladislav Mirvald a Zdeněk Sýkora.

Fotogalerie

„Výstava ukrývá kořeny toho skvělého, co nám závidí příznivci umění všude ve světě,“ zmínil ředitel galerie Jakub Bielecki. 

Na gymnáziu Jaroslav Mařík zavedl novou metodu výuky, ke které se inspiroval v době svých studií. Svým žákům vykládal zajímavosti z výtvarného světa nad rámec pedagogických osnov, mimo jiné i o životě jednotlivých umělců, studenty vodil malovat do plenéru a také na všechny lounské výstavy.

Umělecky inspiroval nejen své žáky, ale také svého syna Otakara Maříka (1915–2006). Ačkoliv byl od dětství silně ovlivněně dílem svého otce, v jeho šlépějích se nevydal, vystudoval lékařskou fakultu a stal se lékařem. 

K výtvarnému umění se vrátil později a začal tvořit ve věku padesáti let. Věnoval se hlavně grafice.

K výstavě je připraven doprovodný program jak pro veřejnost, tak poprvé i pro školy. Ty budou mít k dispozici pracovní listy, jejichž prostřednictvím se žáci seznámí s dílem obou Maříků. 

První ze série komentovaných prohlídek pro veřejnost se koná 21. ledna. Samotná výstava potrvá do 10. března.