Dopravní terminál může začít vznikat za rok, čeká se na modernizaci kolejí

  10:54
Dopravní terminál ve Zlíně, který výrazně usnadní přestupování z autobusu na vlak, se začne stavět nejdříve v roce 2020. Nejprve ale musí být vydané povolení na modernizaci tratě z Otrokovic do Zlína a Vizovic.

Nahradí současnou nevzhlednou budovu zlínského vlakového nádraží. A půjde o zásadní změnu. Nová několikapatrová výpravní budova za 100 milionů korun se posune blíže k centru a její součástí bude i parkovací dům pro 160 aut.

Investorem je holding Z-Group miliardáře Zdeňka Zemka, který ještě loni plánoval, že s pracemi na terminálu by se mohlo začít na konci letošního roku (viz též Dopravní terminál ve Zlíně vznikne postupně, práce můžou začít příští rok).

To se však s určitostí nestihne. Terminál, přesněji řečeno výpravní budova, je totiž součástí modernizace železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. To je zase investice státu, který na ni musí nejdříve získat stavební povolení.

„Bez tohoto povolení budova pozbývá smyslu. V případě, že SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) získá povolení podle předpokládaného plánu a stávající průběh tomu nasvědčuje, je reálné počítat se začátkem výstavby v roce 2020 nebo 2021,“ uvedl ředitel pro strategii a rozvoj Z-Group Josef Růčka.

Fotogalerie

Stát si nyní vyřizuje územní rozhodnutí na elektrifikaci a zdvoukolejnění železniční trati. Vydané by mohlo být letos na jaře.

„Příští rok bychom chtěli mít stavební povolení,“ podotkl Karel Říha, který externě v této investici SŽDC zastupuje.

Vykupují se také pozemky, kterých je přes dva tisíce a vlastní je téměř 700 lidí. A někteří z nich už řekli, že svoji parcelu nechtějí prodat. SŽDC ale může ve veřejném zájmu potřebné plochy vyvlastnit s tím, že se na nich bude stavět, a souběžně pojede případný soudní spor.

Pokud tedy SŽDC získá příští rok povolení, nová výpravní budova by se mohla začít stavět. Do té doby se ale musí ještě Z-Group, stát i město dohodnout na její přesné náplni, která zatím není jasná.

„Nicméně lze očekávat, že v přízemí bude odbavovací část pro veřejnost. Součástí budovy bude i zázemí Českých drah a kompletní zabezpečovací a komunikační uzlový bod pro vlakovou dopravu SŽDC. V ostatních patrech by měl vzniknout parkovací dům s kapacitou zhruba 160 automobilů,“ sdělil Růčka.

Jedná se také o tom, kdo by parkoviště zaplatil. „Přesná náplň výpravní budovy bude řešena až v dalším stupni projektové dokumentace, na kterou probíhá výběrové řízení,“ dodal Růčka.

Plocha autobusového nádraží se mírně zmenší

I když je hlavním investorem dopravního terminálu Z-Group, některé jeho části bude platit město. Půjde především o úpravy některých cest a prostranství. Jenom na bedrech radnice zůstane přeměna křižovatky při výjezdu z autobusového nádraží na kruhový objezd.

„Tato kruhová křižovatka bude jedním z uzlů zajišťujících dopravní napojení areálu bývalých Baťových závodů,“ řekl náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek.

V rámci první etapy výstavby dopravního terminálu se rovněž mírně zmenší plocha autobusového nádraží a vybudují nová odstavná stání pro autobusy.

Ve druhé etapě má přijít na řadu výstavba nové a prosklené budovy autobusového nádraží, která vyroste blíže k nadjezdu, a komerčního objektu opodál.

Kdy by se s nimi mohlo začít, není dosud zřejmé. Zemek dříve mluvil o roce 2023, ale naznačoval také, že ho do této části investice nic nežene.

„U nádraží by měl smysl třeba hotel pro lidi, kteří do města přijedou a potřebují nocleh na jednu noc, nebo třeba studentské ubytování,“ uvažoval před časem Zemek.

Autor: