Domov pro seniory Uherské Hradiště bude více přizpůsoben potřebám klientů s Alzheimerovou nemocí

  6:46
Rada Zlínského kraje schválila snížení lůžkové kapacity domova pro seniory Uherské Hradiště, a zároveň vznik nových míst tzv. „služby domova se zvláštním režimem“, umožňující péči o lidi s Alzheimerovou demencí, případně s jinými druhy duševního onemocnění vyžadující pravidelnou pomoc druhé osoby.
Pro klienty domova důchodců v Českém Dubu už je zákaz návštěv dlouhý. Kvůli...

Pro klienty domova důchodců v Českém Dubu už je zákaz návštěv dlouhý. Kvůli mírnému poklesu nemocnosti se proto rozhodli, že tady před víkendem zákaz odvolají. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Vyhověli jsme žádosti naší příspěvkové organizace – Sociálních služeb Uherské Hradiště, aby mohla proběhnout transformace části lůžkové kapacity domova pro seniory ve prospěch služby domova se zvláštním režimem, protože právě po tomto typu služby výrazně vzrůstá poptávka,“ sdělila radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Vznik nové služby je v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji a vyžádal si investiční akci s náklady 4.650.000 korun.

„Bylo třeba provést potřebné stavební úpravy vnitřních i venkovních prostor včetně oplocení s uzamykatelnou brankou, instalací laviček, vybudováním chodníků a altánu,“ upřesnila radní Michaela Blahová.

Důvodem této transformace je fakt, že pro část klientů domova pro seniory je vhodnější služba typu „domov se zvláštním režimem“, který začne v tomto hradišťském zařízení fungovat od 1. května 2018.

Současná kapacita domova pro seniory je 152 lůžek. Ta tedy bude nyní snížena o 40 lůžek – na 112. Současně vznikne nová sociální služba, jejíž kapacita bude 32 lůžek. Zbývajících 8 lůžek zanikne proto, že služba „domov se zvláštním režimem“ je všestranně náročnější – i prostorově – a vyžaduje vytvoření specifického zázemí. Služba bude poskytována v celém 3. podlaží, které bylo upraveno tak, jak to odpovídá potřebám specifické cílové skupiny osob s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

.