Pardubice již mají místo pro domov seniorů. Stát bude ve Štrossově ulici

  8:08
Téměř tisíc lidí čeká na místo v pardubickém domově pro seniory. Jasné je, že se drtivá většina z nich hned tak nedočká. Alespoň trochu pozitivní zpráva pak říká, že politici alespoň o kousek přiblížili stavbu dalšího domova. Bude stát ve Štrossově ulici na místě u veterinární kliniky.
Ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Populace Pardubic rychle stárne a přibývá lidí, kteří se sami o sebe nedokážou postarat. Jako důkaz můžou posloužit údaje o tom, kolik lidí čeká na umístění do pardubických domovů pro seniory.

„Sociální služby města Pardubic, které provozují jak domov U Kostelíčka, tak domov na Dubině, za poslední dva roky zaznamenávají značný nárůst žádostí. Na konci října 2018 služby evidovaly 862 žádostí, z nichž 300 splňovalo podmínky pro přijetí s tím, že ročně se v domovech uvolní okolo 150 míst. Meziročně tak počet žádostí stoupl o 30 procent,“ uvedla jasná čísla tisková mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Radní už dnes přitom vědí, že situace se bude velmi rychle zhoršovat. „Vzhledem k demografickému vývoji musíme jako zřizovatel predikovat vývoj potřeb stárnoucí populace města a připravovat se na něj. Víme, že rozvoj počtu lůžek v pobytových službách bude nezbytný i v následujících letech,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.


Nejen čekatele, ale i jejich rodiny tak alespoň trochu může potěšit zpráva, že se začíná rýsovat výstavba nového domova. Zatím politici alespoň vybrali místo, kde by měl stát. „Pardubice se postupně posouvají v plánování výstavby nového domova pro seniory, který by tak pomohl vyřešit narůstající problémy s kapacitou stávajících zařízení. Z šesti posuzovaných lokalit se na základě podrobných analýz vedení města shodlo, že nejlepší variantou pro umístění nového objektu je areál veterinární kliniky ve Štrossově ulici,“ uvedla Koubková.

Město již pokrylo 500 tisíc korun na návrh stavby

Navíc se dá počítat s tím, že ani nové zařízení nebude brzy stačit a tak se výhledově počítá s dalším domovem pro seniory. „Jako vhodné místo pro případný další domov pro seniory v dlouhodobějším horizontu vytipovala odborná pracovní skupina areál bývalých kasáren T.G.M,“ dodal primátor Charvát.

Ovšem tak daleko zatím město není. Nyní bude mít za úkol co nejdříve postavit ten v Štrossově ulici. „Tým sestavený z odborníků měl za úkol při svém rozhodování zohlednit nejen vhodnou lokalitu či její dostupnost a občanskou vybavenost, jedním z parametrů byly také rychlost výstavby nového objektu a jeho ekonomická, provozní či organizační náročnost,“ uvedl k výběru místa náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký s tím, že v rozpočtu města je již pokryta položka 500 tisíc korun určených na náklady spojené s návrhem stavby, na němž se začne brzy pracovat.

Benefity areálu veterinární kliniky převážily nad předpokládanými výhodami pozemku u Gymnázia Dašická, které se nabízely jako možná varianta číslo dvě. Tato plocha přímo navazuje na Domov pro seniory U Kostelíčka, vlastníkem je však Pardubický kraj.

„Po podrobnějším posouzení nutnosti přeložek sítí, možností kapacit včetně parkování, technické a finanční náročnosti a možných komplikací stavby spojených s přemístěním sportoviště, kde jsme ale jasně deklarovali zajištění vybudování náhradního sportoviště, jsme se rozhodli žádost o pozemek na kraji stáhnout,“ dodal Rychtecký.

Nový domov pro seniory by měl navýšit kapacitu stávajících pobytových zařízení U Kostelíčka a na Dubině až o 150 lůžek. V rámci návrhu stavby se počítá i s podzemním i nadzemním parkováním a také s klidovou plochou se zelení.

„Rozhodujícími faktory pro výběr lokality je kromě blízkosti nemocnice i ekonomická výhodnost, plynoucí ze sdílení podpůrných technických provozů. Pro nový domov využijeme nově rekonstruovaný stravovací provoz v Domově pro seniory U Kostelíčka, který již počítal se zajištěním stravy i pro další kapacity, rovněž budeme sdílet prádelenský provoz,“ dodává ředitel Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí, který vedl odborný tým složený ze zástupců odborů sociálních věcí či hlavního architekta.