Domácnosti ve Valašských Kloboukách by měly zkontrolovat QR kódy na svých popelnicích

  6:22
Obyvatelé rodinných domů ve Valašských Kloboukách a místních částech by měli provést kontrolu, zda mají na svých popelnicích na směsný komunální odpad nalepený QR kód. Nálepka umožňuje při svozu evidovat počet nádob, které byly vyvezeny. Individuální kódy občané obdrželi při vyzvednutí nádob na tříděný odpad, které jim město zdarma poskytlo. V případě, že samolepku ztratili, nebo nádobu na odpad mění, mohou si požádat o vygenerování kódu nového.

Místo velkých popelnice (vlevo) dostali lidé v Teplicích malou, aby město ušetřilo za svoz. | foto: Karel PešekMF DNES

„Kódy jsou užívány ke kontrole počtu vyvážených popelnic při pravidelných svozech komunálního odpadu. Bylo zjištěno, že některé domácnosti nádoby samolepkami opatřené dosud nemají, a tak je není možné zahrnout do evidence, což nám následné vyhodnocení svozů zkresluje. Chtěli bychom proto občany požádat, aby nám vyšli vstříc a QR kódy si na popelnice zajistili,“ vyjádřila referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková.

Samolepku není možné bez poškození přelepit na jinou nádobu. „Pokud lidé potřebují označit novou popelnici, nebo pokud nálepku ztratili, mohou si nechat v pracovních dnech bezplatně vygenerovat nový kód na Valašskoklobouckých službách, případně o něj požádat v sobotu na sběrném dvoře,“ dodala.