Dluhonice blokující dostavbu D1 už Babišovi nevěří, náhrady jim nezaručil

  4:52
Lidé z Dluhonic na kraji Přerova už nevěří, že se od premiéra Andreje Babiše dočkají slíbených kompenzací za to, že nebudou blokovat dostavbu dálnice D1 přes část obce. Babiš, který Dluhonické sám vyzval k sepsání možných investic, většinu požadavků „přehodil“ na město Přerov a dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Premiér Andrej Babiš. | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Je to pro mě zklamání, protože jsme nedostali jasnou odpověď, z jakých zdrojů by kompenzace byly financovány. Situace by byla jiná, kdyby se jednalo o účelovou dotaci schválenou vládou,“ řekl Oldřich Boráň, předseda místního výboru v Dluhonicích, které jsou místní částí Přerova.

Výměnou za kompenzace byli Dluhoničtí ochotni ustoupit od svého letitého bojkotu navržené trasy posledního úseku D1 z Přerova do Říkovic. Už 20 let požadují, aby ji Ředitelství silnic a dálnic posunulo o 150 metrů dál od jejich domů.

Situaci se loni v listopadu rozhodl vyřešit sám Babiš tím, že do této okrajové části přijel a s místními jednal.

„Apeluji na občany Dluhonic, aby souhlasili s trasou tak, jak je už schválená. Zároveň bych rád slyšel, jaká kompenzace by pro ně byla přijatelná, co by od státu požadovali, abychom zmírnili dopad stavby na jejich život,“ řekl tenkrát v zaplněném kulturáku.

Lidé žádali opravy silnic a chodníků, cyklostezky i nové domy

Bývalé vedení místní části odmítalo na Babišovu nabídku přistoupit, to nové v čele s Boráněm ale lidi přesvědčilo, že má smysl o ní uvažovat. Uspořádalo anketu i veřejnou schůzi, z níž nakonec vzešlo 13 požadavků. Mezi nimi byly opravy silnic a chodníků, nové veřejné osvětlení, dvě cyklostezky či úpravy kulturního domu.

Jeden z chybějících úseků dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi má mimo jiné vést přes místní část Dluhonice. Pro zvětšení klikněte.

Jeden z chybějících úseků dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi má mimo jiné vést přes místní část Dluhonice. Pro zvětšení klikněte.

Do náhrad Dluhonice zařadily také urbanistickou studii, která by umožnila, aby si lidé postižení stavbou D1 mohli postavit nové domy v částech Za Humny a Na Trávníčku, pak také finanční kompenzace všem, kdo bydlí v ochranném pásmu dálnice, a nechybělo ani nové bydlení pro majitelku posledního nevykoupeného domu, který se musí zbourat.

Ze strany Babiše se ale lidem dostalo jen strohých úřednických odpovědí. Některé požadavky v nich rovnou odmítl – především silniční podjezd pod železniční tratí nebo výměnu estakády za méně hlučný násep, u jiných naznačil, že jsou zřejmě nereálné.

Například pokud jde o finanční kompenzace, uvedl sice, že ministerstvo dopravy vyplatí náhradu všem, kdo doloží, že jim byla vznikem ochranného pásma dálnice D1 způsobena škoda, nicméně upozornil, že silniční ochranná pásma jsou pouze mimo souvisle zastavěná území obcí. Odpovědnost za nové chodníky nebo cesty pak přisoudil Přerovu.

„Opravy komunikací a chodníků, k jejichž poškození dojde v příčinné souvislosti s realizací stavby dálnice D1, je pro investora této stavby samozřejmostí. O opravách jiných komunikací a chodníků nelze však jednat s nikým jiným než s jejich majiteli,“ napsal Babiš.

Tady stejně jako u většiny dalších bodů pak premiér doporučil městským úředníkům ověřit možnost spolufinancování z programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Lidé chtěli záruku od vlády, že se na náhrady najdou peníze...

Problém je, že úspěšnost přerovské radnice při podávání žádostí o dotace ze SFDI je mizivá. I proto se Boráň s první Babišovou odpovědí nesmířil a napsal premiérovi znovu.

„Město, které má kromě Dluhonic dalších 12 místních částí, není schopno zafinancovat kompenzace pouze ze svého rozpočtu. Proto se ptáme, jaké budou zdroje financování deklarované státní pomoci – účelová dotace schválená vládou, která by vše urychlila, popřípadě kdy a jakým způsobem bude SFDI zapojen do realizace těchto kompenzací,“ formuloval hlavní dotaz.

„Chci věřit tomu, že nakonec najdeme společnou řeč. Zároveň bych se ale nechtěl dočkat situace, kdy bychom museli předstoupit před občany Dluhonic a sdělit jim, že naletěli a že žádné kompenzace nebudou,“ zakončil Boráň svůj druhý dopis.

Úřad vlády ještě na konci předminulého týdne ujišťoval o vstřícném přístupu Babiše.

„Předseda vlády ujistil pana Boráně, že platí, že je připraven o požadavcích jednat. Proto taky požádal ministerstvo dopravy, aby se požadavky znovu zabývalo a následně ho o výsledku informovalo. Vyjádření ministerstva s možným postupem přiložil k dopisu jako přílohu,“ sdělil Vladimír Vořechovský z tiskového odboru Úřadu vlády.

...konkrétní odpovědi se ale nedočkali a ztratili důvěru

Ani z posledního dopisu se ale Dluhoničtí konkrétní odpovědi ohledně financování nedočkali. Dozvěděli se jen to, že akce „může být schválena výborem SFDI samostatně a financována mimo režim schválených pravidel pro příslušný rok na základě usnesení vlády o zařazení investiční akce nebo akcí mezi priority ministerstva dopravy s použitím prostředků SFDI“.

Proto jsou Dluhoničtí zklamaní. „Čekal jsem, že budeme vyzváni, abychom počet kompenzací optimalizovali, byl bych přístupný k tomu je seškrtat. Odpověď, že vlastník hmotného investičního majetku, kde by se kompenzace odehrávaly, má možnost žádat o dotace ze SFDI – to je smutný závěr celé akce,“ zhodnotil vše Boráň, který chce jednat alespoň s Přerovem.

Primátor Petr Měřínský sází na dohodu nejen se zástupci Dluhonic, ale i Ředitelství silnic a dálnic.

„Samotné město rozhodně nebude financovat všechny požadavky Dluhonic. Ale jde nám o to najít nějaké společné řešení. Takové, které by bylo uspokojivé jak pro místní, tak pro Přerov,“ sdělil.

Dálnice D1 se do konce roku prodlouží o úsek z Lipníku do Předmostí. Kdy naváže poslední úsek do Říkovic, není zatím jasné.

Vyjádření ministerstva dopravy

V pondělí 17. června 2019 proběhlo jednání zmocněnce ŘSD pro dostavbu D1 u Přerova Davida Čermáka právě s panem Oldřichem Boráněm, předsedou místního výboru v Dluhonicích, a primátorem Přerova Petrem Měřínským. S tímto výsledkem a následujícími úkoly:

  1. Byla dohodnuta konečná kvantifikace požadavků občanů Dluhonic, po jejich akceptaci jsou připraveni dálnici D1 v navrženém řešení akceptovat a podpořit. Seznam dopracuje pan Boráň – Dluhonice.
  2. Město Přerov a ŘSD si rozdělí jednotlivé položky, kdo bude zajišťovat realizaci a financování, s orientačním naceněním do 28. 6. 2019 – již probíhá.
  3. ŘSD bude hledat ve spolupráci s ministerstvem dopravy způsob profinancování (některé položky nebude možno zahrnout do přímých stavebních nákladů projektu D1).
  4. Následně se uskuteční společné jednání generálního ředitele ŘSD s panem primátorem Měřínským, panem Boráněm, předběžně začátkem července 2019.
  5. Kolem 15. 7. 2019 se v Dluhonicích uskuteční pravidelné veřejné slyšení, kde plánujeme oznámit občanům dosaženou dohodu a dohodnuté řešení.

Ministerstvo dopravy má za úkol připravit materiál pro jednání vlády týkající se financování požadavků Dluhonic. Jedná se především o financování úprav komunikací, chodníků, cyklostezek z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury s tím, že projektová příprava bude zajištěna ze strany vlastníků těchto komunikací. Cíl všech jednání je jasný, dostavět co nejdříve deset kilometrů dálnice D1 v úseku Říkovice – Přerov a zároveň vyhovět, kde to jde, obyvatelům Dluhonic.