Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Děti s odkladem školní docházky budou moci navštěvovat přípravnou třídu

  6:36
Základní škola Valašské Klobouky otevře ve školním roce 2017/2018 přípravnou třídu. Určena bude dětem s odkladem školní docházky, kterým díky individuálnímu přístupu vyučujícího a pestré skladbě aktivit umožní všestranný rozvoj a postupnou adaptaci na školní prostředí. Malým školákům tak významně zlepší startovní pozici pro nástup do 1.třídy. Vzdělávání v přípravné třídě je jednou z možností povinného předškolního vzdělávání a je bezplatné. Přihlášky podložené doporučením školského poradenského zařízení přijímá vedení základní školy do 30.dubna 2017.

Základní škola Valašské Klobouky od školního roku 2017/2018 jako první státní škola ve Zlínském kraji otevře pro děti s odkladem školní docházky přípravnou třídu. | foto: Impuls.cz

„Přípravné třídy využívají děti v celé republice již několik let. Ve Zlínském kraji jsme ale první státní škola, která ji zřídí. Otvírání přípravných tříd bylo obtížné díky tvrdě nastavené legislativě, ale od loňské novelizace školského zákona je celý proces mnohem jednodušší,“ uvedl Karel Ptáček, ředitel Základní školy Valašské Klobouky.

„Rozhodli jsme se pro její otevření, protože každý rok přichází k zápisu děti, které už se v mateřské školce nudí, ale na pravidelný režim výuky ještě nejsou zcela připravené. Právě pro ně je přípravná třída ideální,“ dodal.

Rodiče, kteří budou pro své děti žádat odklad školní docházky, se mohou přijít o koncepci přípravné třídy informovat na příští setkání Školičky pro předškoláky, které se koná 15. března od 14.30 hodin. Osvětlen zde bude princip přípravné třídy jakožto mezistupně mezi mateřskou a základní školou, budou jmenovány základní předpoklady pro přijetí a představena bude i struktura a náplň vzdělávání.

Pro potřeby dětí v přípravné třídě už byla upravena herna školní družiny, která dostane i nové didaktické pomůcky.

„Vytvořili jsme také školní vzdělávací program přípravné třídy, který je založený na principech předškolního vzdělávání a pracují podle něj děti v běžné mateřské škole,“ poznamenal Karel Ptáček.

Přípravnou třídu bude navštěvovat přibližně 10 dětí, a tak bude mít učitelka oproti třídě v mateřské škole velký prostor k individuální práci s každým žákem.

„Na děti čeká vzdělávání ve formě vyučovacích bloků s různými aktivitami, hrami a činnostmi. Pestrá škála podnětů je povede ke zdokonalení základních hygienických a společenských návyků, k rozvoji komunikačních dovedností a matematických představ, k tréninku pozornosti, zlepšení motoriky i obohacení slovní zásoby. Nedílnou součástí práce s dětmi bude také estetická a pohybová výchova a chybět nebudou ani základy angličtiny formou hry,“ přiblížila strukturu vzdělávacího plánu Věra Baloušková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň. Jak ujistila, vždy bude pamatováno i na dostatečný prostor pro odpočinek malých školáků.

Děti nebudou v průběhu vzdělávání známkovány, paní učitelka však vypracuje každému dítěti zprávu o pokroku, kterého dosáhlo.

„Přípravná třída bude začleněna do života školy, takže se děti budou moci účastnit společenských, kulturních a sportovních akcí, exkurzí i výletů.

K dispozici jim bude i veškeré vybavení, tělocvična, školní hřiště, počítačová učebna a interaktivní tabule, stejně jako hudebna nebo relaxační místnost. Samozřejmostí bude možnost trávení času ve školní družině a stravování ve školní jídelně,“ poznamenal Karel Ptáček.