Derniéra výstavy fotografky Jany Smahelové

  11:27
Autorka fotografií Jana Smahelová se nemohla osobně dostavit na vernisáž výstavy „Inspirované fotografie“. Aby se setkala se svými příznivci, uspořádala tři dny před koncem výstavy tzv. dernisáž, která se uskuteční ve čtvrtek 15. února 2018 v 17 hodin v Městské galerii Otrokovice.

Derniéra výstavy fotografky Jany Smahelové | foto: Impuls.cz

Olomoučanka a magistra umění Jana Smahelová přicházela do kontaktu s uměleckou fotografií již od svého dětství. Vyrůstala obklopena tvůrčí atmosférou svého otce, známého fotografa Rudolfa Smahela, který se řadí k předním českým fotografům minulého století. Zdědila po svém otci nejen zápal pro práci, citlivost pro duchovno, ale i umělecké vlohy, vnímavou duši a zalíbení ve fotografii. Jana Smahelová vystudovala fotografický obor na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, s odstupem pěti let přichází studovat na pražskou FAMU. Na uherskohradišťské SUPŠ zakládá obor užité fotografie, kde dodnes působí. Stejně tak působí jako odborný asistent v Ateliéru reklamní fotografie na Katedře multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Na kontě má přes padesát společných a samostatných výstav v Praze, řadě moravských měst i v zahraničí.

Výstava v Otrokovicích je zredukovaným průřezem dosavadní autorčiny volné tvorby. Zahrnuje práce, které souvisejí s dobou studia až po fotografie, které vznikly v současnosti. Jana Smahelová pracuje cíleně jak s čistou fotografií, tak s kombinovanými technikami, k nimž patří např. využití sendviče, fotogramu nebo lokálního tónování. Výstava je naplněna světlem, poezií i mystickou tajemností.

Výstavu pořádá Fotoklub BESEDA Otrokovice ve spolupráci s městem a Otrokovickou BESEDOU. Městská galerie je otevřena denně od 14 do 18 hodin, kromě pondělí. Vstup je volný.