Den Brna 2018

  10:08
Tradiční městská slavnost Den Brna letos proběhne od 11. do 18. srpna. Těšit se tentokrát můžete na duchovně-hudební linku o víkendu 11. a 12. srpna i oblíbený historický program v sobotu 18. srpna 2018.

Den Brna 2013 - oslavy vítězství Brna nad švédskými vojsky v roce 1645 | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Den Brna budeme letos slavit dva víkendy Památné obléhání Brna Švédy z roku 1645 se letos dočká nejdelší oslavy. Den Brna začne 11. srpna duchovním víkendem na Petrově a zakončí ho až 18. srpna historická bitva na Špilberku. Týden mezi nimi bude patřit doprovodnému programu, který si užijí i děti.

Letošní Den Brna bude mít dva hlavní programové proudy – duchovní a bitevní. Díky Biskupství brněnskému začne na Petrově, kde je přichystaný bohatý program výstav, vstupů do expozic, večerní vyhlídky z věže Petrova a spousty dalšího. Návštěvníci budou moci spatřit vzácný obraz Madony z Veveří, ochutnat exotické dobroty v restauraci L’Eau Vive, seznámit se s historickými řemesly a kontemplovat při bohoslužbě za město Brno, jeho obyvatele i jeho hrdinné obránce.

Následující víkend proběhne na Špilberku divácky atraktivní bitevní klání v dobových kostýmech v režii Muzea města Brna a Společnosti 1645. Ukáže se 17 šermířských či historických válečných skupin a městem projde vojenský pochod, aby položil věnec u hrobu Raduita de Souchese v kostele sv. Jakuba. Program počítá i s tříhodinovým poobědovým pásmem soutěží pro děti, které se chtějí do oslavy aktivně zapojit.

Na děti myslí také doprovodný program, který během týdne oba víkendy spojuje. 5 razítek za splnění aktivit jim získá glejt právoplatného obránce města na památku a pro rodiče je přichystaná bohoslužba a koncert na Petrově, vernisáž komiksu Obrana Brna a tematické večerní prohlídky brněnského podzemí.

Program:

SOBOTA 11. SRPNA

Diecézní muzeum

10.00–17.00 vstup do stálé expozice „Vita Christi“ s gotickým deskovým obrazem Madona z Veveří; vstup na výstavu „František Sušil – život, dílo a odkaz“ v tzv. Propité věži katedrály sv. Petra a Pavla; vstup na výstavu „Století sakrální architektury“ v románské kryptě katedrály sv. Petra a Pavla
(Na výstavy symbolické vstupné 20 Kč.)

Restaurace L’Eau Vive:

12.30 zahájení výstavy obrazů Petra Kolaře, Claudi Ondok a Sandrine Christophe; koncert duchovní hudby v podání rodiny Kolařovy
14.00–14.30 prohlídka historické budovy restaurace L’Eau Vive s dějepisným výkladem
15.30–18.30 exotická ochutnávka v restauraci L’Eau Vive, připraví misijní sestry z asijských zemí
Po celý den 9.00–21.30 ukázka tradičních řemesel – výroba vlny, kolovrátek Katrincola yarn, slaměné obrazy Claudi Ondok; prodejní výstava – designové povlečení a upomínkové předměty MYWO s.r.o.

Katedrála sv. Petra a Pavla

9.00–18.30 volný vstup do katedrály
10.00–21.00 jedinečná vyhlídka z věží katedrály s možností nočního pohledu na město
19.00 koncert v katedrále sv. Petra a Pavla – A. Dvořák (ve spolupráci s festivalem Maraton hudby Brno 2018)

NEDĚLE 12. SRPNA

Katedrála sv. Petra a Pavla

10.30 pontifikální bohoslužba za město Brno, jeho obyvatele i za jeho hrdinné obránce, hlavní celebrant brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

Restaurace L’Eau Vive:

12.00–16.00 výstava obrazů Petra Kolaře, Claudi Ondok a Sandrine Christophe; tradiční řemesla – výroba vlny, kolovrátek Katrincola yarn, slaměné obrazy Claudi Ondok; prodejní výstava –designové povlečení a upomínkové předměty MYWO, s. r. o., s motivem obrazů Petra Kolaře
14.00–14.30 prohlídka historické budovy restaurace L’Eau Vive s dějepisným výkladem
15.00 vycházka „Po stopách Jeana Luise Raduita de Souche“, start na Petrově

SOBOTA 18. 8.

Pochod vojska do kostela sv. Jakuba

10.00 nástup vojska na Špilberku
10.30 řazení vojska naproti hotelu Internacional (park pod hradem)
10.45 pochod vojska městem do kostela sv. Jakuba
11.00 položení kytice u Raduita de Souchese v chrámu sv. Jakuba 12.00 návrat vojska na hrad

Dětské soutěže

12.30–15.30 severní a západní kurtina hradu Špilberk

Bitevní ukázky pod hradbami Špilberku

16.00–17.00 jižní a západní hradby