Děčín chce ve svých domech domovníky

  8:13
Město Děčín chce od ledna ve svých domech domovníky. Podalo proto žádost o dotaci na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků. Ta zaplatí 95 procent nákladů.

Jaromír Jahn prošel Domovnickou akademií a teď se stará o dva domy v brněnských Řečkovicích | foto: Marie Stránská, MAFRA

Projekt by měl řešit problémy bydlení sociálně vyloučených obyvatel ve dvou vybraných městských bytových domech a to v ulici Tržní a v Myslbekově.

„Chceme zlepšit kvalitu bydlení v našich domech, které jsou v centru. Od domovníků si slibujeme zklidnění života v těchto domech,“ řekla Marie Blažková, primátorka města.

Problémy se týkají rušení nočního klidu, pohybu cizích osob, větší koncentrace patologických jevů jako jsou drogy nebo hazard.

„Předpokládáme, že díky domovníkům dojde ke zvýšení pocitu bezpečí v jednotlivých domech a jejich těsném okolí. Oba domy disponují sklepními prostory a zvláště v zimních obdobích dochází k infiltraci osob bez domova a podobně,“ doplnila primátorka města.

Při žádosti o dotaci vycházelo město nejen ze stížností nájemníků, ale také z hlášení městské policii. Zajištění domovníků doporučila také Agentura pro sociální začleňování.

„Domovníci by měli fungovat v podobném režimu jako pracují preventisté kriminality pracující u městské policie,“ upřesnila Marie Blažková.

Podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí získalo město dotaci ve výši 1.596 tis. korun. Celkové náklady jsou 1.680 tis. korun.

Realizovat tento projekt radnice začne 1.ledna 2018.