Cyklisté u Chebu už nebudou muset přejíždět silnici, podjedou ji tunelem

  15:04
Cyklostezka vedoucí z Chebu na německý Waldsassen bude bezpečnější. Cyklisté už v úseku U Kočího nebudou muset překonávat nepřehlednou silnici. Trasa je nasměruje do přibližně jedenáct metrů dlouhého tunelu, kterým silnici podjedou.

Cyklostezka Cheb-Waldsassen. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Navíc dojde k narovnání nebezpečného „esíčka“, kterým silnice z Hájů do Podhradu obchází bývalý drážní domek. Práce už začaly.

„Vybudování mostní konstrukce, která zajistí mimoúrovňové křížení komunikace s cyklostezkou, přijde téměř na 13 milionů korun. Následně se pak počítá i s narovnáním silnice v okolí křížení. Vznikne zde zcela nový úsek komunikace o délce přibližně sto padesáti metrů. Vybudování tunelu a narovnání silnice Háje – Podhrad by mělo přijít celkem na částku kolem 20 milionů korun,“ uvedl uvedl mluvčí chebské radnice Tomáš Ivanič.

Jde podle něj o velmi drahé řešení. „Dopravní inspektorát však s ohledem na značnou nepřehlednost úseku shledal, že jiný způsob křížení obou tras není možný,“ dodal mluvčí.

Podle jeho slov je staveniště vzdáleno několik desítek metrů od stávající silnice, její průjezdnost proto stavba neohrozí. „Ještě do zimy dojde k osazení tubusu vlastního tunelu a jeho zasypání. Přes chladné období roku bude zemina sedat a na jaře je plánováno projekt dokončit,“ doplnil Ivanič s tím, že s největší pravděpodobností nebude možné k zásypu použít materiál, který firma přímo v místě vykopala.

Obsahuje totiž velké množství jílu, který je pro podloží nové silnice nevhodný. Poté bude na dokončení čekat poslední část cyklostezky, a to od Hájů k novému tunelu.

První úsek cyklostezky byl vybudován v rámci příprav chebské přeshraniční krajinné výstavy v roce 2006. Vede po bývalé železniční trati ze Slapan k česko-německé hranici. O tři roky později byla díky evropské dotaci dostavěna další tříkilometrová část ze Slapan ke křižovatce se silnicí z Hájů do Podhradu. Stavba využila pro cyklostezku zbytky železniční trati, která původně spojovala města Cheb a Waldsassen.

Dnes připomíná železniční minulost cyklostezky dobové návěstí, kus historických kolejí a přímo na hraničním přechodu zajímavá „železniční“ lavička. Cyklostezka Cheb – Waldsassen je součástí Valdštejnovy okružní cyklostezky z Chebu přes Waldsassen do Marktredwitz a zároveň patří do páteřní cyklostezky Ohře, která protíná Karlovarský kraj. Vede od státní hranice s Bavorskem u Slapan, míří do Chebu, Sokolova a Karlových Varů. Odtud je možné pokračovat do Ústeckého kraje.