Chrudim rozšiřuje svůj kamerový systém

  11:35
Město Chrudim přikročilo k výraznému rozšíření svého kamerového systému.
V Ústí mají strážníci čtyři velíny plné obrazovek, vysílaček a záznamových

V Ústí mají strážníci čtyři velíny plné obrazovek, vysílaček a záznamových zařízení, kde záběry z kamer sledují. V tom největším, na magistrátě, vidí najednou snímky ze 132 kamer. | foto: Karel Pešek, MAFRA

Městský kamerový a dohlížecí systém provozuje Městská policie Chrudim. Systém byl zprovozněn v roce 2002 a od tohoto roku byl počet kamerových bodů postupně navyšován až na současných 33.

„S postupem let se však riziková místa mění a na to je třeba adekvátně reagovat. Na základě jednání vedení městské policie, vedení města a zástupců jednotlivých složek Policie České republiky byla vytipována místa, kam by bylo zapotřebí nové kamerové body umístit,“ říká starosta města Petr Řezníček s tím, že s postupnou modernizací kamerového systému se počítalo již při tvorbě rozpočtu na rok 2018, kde na ni byla schválena částka 1.500.000 Kč.

Aktuální projekt na rozšíření kamerových bodů a s tím související techniky navazuje na již realizovanou první etapu modernizace kamerového systému, jež proběhla v loňském roce. Tehdy byly instalovány kamery na křižovatce ulic Čs. armády a Čáslavská, v Havlíčkově ulici a také na Resselově náměstí. Ve všech případech se jednalo o doplnění otočné kamery kamerou pevnou.

Na některých lokalitách, jichž se změny týkají, již kamery jsou a dojde zde pouze k posílení stávajícího stavu. V jiných ulicích kamery zcela chybí, postupně tedy budou instalovány na zcela nová místa.

Konkrétně se jedná o umístění jedné panoramatické kamery a dvou pevných kamer v ulici Obce Ležáků, jedné otočné kamery a jedné pevné kamery na křižovatce ulic Topolská a Slovenského národního povstání, jedné panoramatické kamery a dvou pevných kamer v sídlišti Na Šancích. Dále jde o výměnu jedné otočné kamery v Revoluční ulici za kameru již nefunkční a výměnu páteřního spoje, který je umístěn na budově čp. 1, Resselovo náměstí. Součástí navrženého řešení je také systém napájení kamer a systém bezdrátových spojů.

„Záznamy pořízené kamerovým systémem slouží řadu let jako důkazní prostředek ve správním a také v trestním řízení. Slouží tedy nejen městské policii, ale také ve značné míře všem složkám Policie České republiky. Zmírnění důkazní nouze je neocenitelné pro všechny, kteří se snaží udržovat veřejný pořádek a postihovat jeho porušování,“ říká místostarosta Miroslav Tejkl, do jehož gesce Městská policie Chrudim náleží.

Náročný a rozsáhlý zásah do stávajícího provozu kamerového systému včetně implementace nových prvků bude se znalostí stávajícího technického řešení stejně jako v předchozí fázi modernizace systému realizovat firma Jaroslava Břízy.