Chrudim připravuje nový skatepark

  6:01
Město Chrudim připravuje nový skatepark. V loňském roce si na něj nechalo zpracovat studii a na začátku letošního roku k němu získalo kladné stanovisko Povodí Labe i souhlas Odboru životního prostředí chrudimského Městského úřadu.
Skatepark - ilustrační foto

Skatepark - ilustrační foto | foto: MF DNES

„Důvod přípravy nového skateparku je jednoduchý. Ten stávající je již na hranici své životnosti a poptávka po novém se objevuje již delší dobu, opakovaně se požadavek navíc objevuje i v Desateru problémů města Chrudim,“ říká místostarosta města Chrudim Jan Čechlovský.

Po dohodě s uživateli bylo vybráno nové místo, které je na volných pozemcích vedle cyklostezky podél řeky Chrudimky v blízkosti OC Tesco. Výše uvedené souhlasy jsou nutné proto, že se stavba bude nacházet ve vyhlášeném záplavovém území řeky Chrudimka.

Rovněž podoba nového skateparku by měla být úplně jiná. Jeho rozloha by mohla být zhruba 1.500 m2, rampy a pojezdné plochy jsou navrženy betonové a skatepark obsahuje všechny aktuální a používané překážky uspořádané do vzájemně propojených sekcí. Také obtížnost překážek je stupňována od těch nejjednodušších po ty obtížnější. Zpracovatelé studie návrh nového skateparku od začátku konzultovali se zástupci současných uživatelů skateparku.

„Po získání potřebných souhlasů chceme nyní nechat zpracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení. Jsem přesvědčen, že příští rok může nový skatepark stát a sloužit,“ dodává místostarosta Jan Čechlovský.

Místo stávajícího skateparku by mělo být následně využito v rámci dalšího rozvoje sportovních areálů. Částečně se ho dotkne komunikace přímého napojení sportovišť, zbývající část plochy plánuje město využít k parkování.