Cheb zavádí pilotní projekt MHD zdarma

  9:00
Město Cheb zavedlo od 1. 8. 2018 pilotní projekt - pořízení časového jízdného MHD Cheb pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Chebu - na náklady města.

Městská hromadná doprava v Chebu. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Jedná se o kategorie:

dospělý, dítě 6 - 15 let, student 15 - 26 let, důchodce do 65 let - 90 denní časové jízdné

důchodce nad 65 let a zvláštní jízdné (pro držitele průkazu Svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu, pro držitele průkazu Konfederace politických vězňů, pro příslušníky PTP, pro držitele Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského) - roční časové jízdné.

„Cílem projektu je snaha o snížení provozu automobilů ve městě Chebu. Jedná se o zkušební provoz od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018. Chceme tak zjistit, zda budou občané, a v jaké míře, využívat autobusovou dopravu. Podle vyhodnocení projektu se rozhodneme co dál,“ uvedl starosta Zděněk Hrkal.

Časové jízdné si jednotliví zájemci z výše uvedených kategorií nabijí u dopravce Autobusy Karlovy Vary a.s., na dopravním terminále.

Nabití časového jízdného je možné od 1. 8.2018 do 30. 11. 2018.

Období, pro které bude takto zakoupené jízdné platit, bude nejdříve od 1. 9. 2018 a maximálně pro všechny vybrané kategorie občanů mimo důchodců 65+ a zvláštního jízdného do 28. 2. 2018 a u důchodců 65+ a zvláštního jízdného maximálně do konce roku 2019. U důchodců 65+ a zvláštního jízdného se nebude proplácet již v roce 2018 do 1. 9. 2018 zakoupené roční časové jízdné.

Společnost Autobusy Karlovy Vary a.s. zajistila na autobusovém terminále personální posílení. Daný zaměstnanec zkontroluje u žadatele, zda má trvalý pobyt v Chebu - dle občanského průkazu.

Odhad nákladů spojených s proplacením časového jízdného MHD Cheb na období od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019 činí cca 1,6 milionů korun.