Hotel Čeladenka vypouštěl znečištěné odpadní vody. Nájemce dostal pokutu

  11:20
Inspektoři ostravského oddělení ochrany vod České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 130 tisíc korun společnosti Kovotour Plus. Ta v minulých letech provozovala v Chráněné krajinné oblasti Beskydy Horský hotel Čeladenka, který ze své čistírny vypouštěl znečištěné odpadní vody.

„Znečištění několikanásobně překračovalo povolený limit. Provozovatel tím porušil zákon na ochranu vod,“ uvedla mluvčí ČIŽP Jana Jandová. Dodala, že firma se neodvolala a pokuta už je pravomocná.

„V letech 2016 až 2018 překročil provozovatel celkem 28krát sledované ukazatele vypouštěných odpadních vod. Například maximální povolená hodnota nerozpuštěných látek byla překročena až šestinásobně, limit pro biologickou spotřebu kyslíku více než pětinásobně a limit pro dusík více než dvojnásobně. Tato odpadní voda zasakovala přes půdní vrstvy do vod podzemních,“ upřesnil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava Karel Kozubek.

Přestupků bylo víc a inspektoři mohli uložit sankci do výše pěti milionů, ale zohlednili spolupráci obviněného při jejich objasňování.

Podnikatel a bývalý zastupitel Frýdku-Místku za ČSSD Jiří Hájek, kterému patří společnost Kovotour Plus a je i současným pronajímatelem hotelu pod hlavičkou jiné firmy, ale s informací ČIŽP nesouhlasí. „Vůči pokutě jsme se odvolali. Protože nám inspekce nevyhověla, pokutu jsme uhradili,“ uvedl.

Z materiálů, které redakci doložil, plyne, že právník podal odpor proti platebnímu příkazu, ale už ne odvolání proti rozhodnutí o pokutě v následném přestupkovém řízení.

Paradox je, že i když Hájek investoval miliony do oprav nemovitosti, ta patří státu: Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě. Hájkův právník argumentoval i tím, že postih má směřovat k vlastníkovi. Podle ČIŽP ale plyne z nájemní smlouvy, že za nakládání s odpadními vodami odpovídá nájemce nemovitosti.

To potvrdil i šéf Zdravotního ústavu Eduard Ježo. „Dohodli jsme se s provozovatelem na urychlené nápravě. Navíc budeme nakládání s odpadními vodami sami kontrolovat, aby nedocházelo k porušování zákonů,“ uvedl.