Firma BusLine získala těsně před volbami zakázku na MHD v České Lípě

  16:44
Tajně a bez vědomí ostatních zastupitelů podepsalo vedení českolipské radnice smlouvu o zajištění veřejné dopravy ve městě na dalších deset let s dopravní firmou BusLine. Hodnota zakázky činí 770 milionů korun.

(ilustrační snímek) | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Podle registru smluv byla smlouva uzavřena v pátek 5. října a je pod ní podpis starostky Romany Žatecké (ČSSD) a Jakuba Vyskočila, jednatele BusLine.

Partyzánské rozhodnutí jen chvíli před vypršením mandátů vnímají ostatní městští zastupitelé jako podraz a chtějí se bránit. Chtějí smlouvu zneplatnit a postupovat i soudní cestou.

„Prasárna galaktických rozměrů. Počkám si na právní analýzu, ale naprosto bez problémů mohlo být svoláno mimořádné zastupitelstvo, čili toto jednání je účelové. Schválila to rada, navíc v necelém složení, pouhých pěti lidech,“ hněvá se Tomáš Vlček (NaS).

Nemorální a neuvěřitelné, zní od zastupitelů

Naštvaní jsou i další zastupitelé. „Je to naprosto nemorální a neuvěřitelné, že rada města schválil v den voleb největší zakázku za čtyřleté období i přesto, že je všeobecně známo, že nadpoloviční většina zastupitelstva s tím nesouhlasí. Tato zakázka zatíží rozpočet města po dobu deseti let a bude se s tím muset potýkat nové zastupitelstvo,“ míní lídryně ANO Jitka Volfová.

„Legální postup to dle mého rozhodně není. Toto mělo rozhodovat zastupitelstvo. Vůbec nedokážu pochopit, proč se toto jednání svolalo takto narychlo, navíc v den voleb. Dle mého to byl někoho delší dobu promyšlený plán, jak obejít ostatní zastupitele. Naprosto s tím nesouhlasím. To jsou ale pouze mé myšlenky a více budeme vědět po konzultaci s právním zástupcem, až se k nám dostane většina informací,“ reaguje Petra Chocová (PRO Českou Lípu).

Její hnutí je přitom součástí rady města, podle informací MF DNES se však při hlasování zdrželi. Kontroverzní smlouvu tak schválili pouze představitelé ČSSD a ODS. Ti zatím na dotazy MF DNES nereagovali. 

Vedení radnice: „Je to hysterická reakce opozice“

Ve společném prohlášení na internetových stránkách města pouze uvedli, že motivací k urychlenému podpisu smlouvy byla obava o to, aby 1. ledna vyjely ve městě autobusy. 

„Rozhodnutí v zakázce tedy muselo padnout, aby se nakonec nejezdilo dráž, než je současná vysoutěžená cena. Výsledek výběrového řízení respektujeme, tedy to, po čem volalo zastupitelstvo město – že transparentní výběrové řízení má rozhodnout o tom, kdo bude provozovat MHD v České Lípě,“ uvedla starostka Romana Žatecká.  

„Vysoutěžená cena je srovnatelná s jinými, stejně velkými městy. Nejsme blázni, abychom uvrhli město do stavu, kdy MHD jezdit nebude, případně abychom nechali MHD na pospas dalším nezodpovědným politickým hrátkám, jak tomu bylo u společného dopravního podniku. Naši občané nesmí být rukojmími těchto her a první hysterická reakce opozice dává jasně najevo, že by tomu tak bylo,“ dodal místostarosta Juraj Raninec.

Zastupitelé, které MF DNES oslovila, vak připomínají, že diskutabilní rozhodnutí na dalších deset let je natolik závažné, že o něm měli vědět voliči ještě před otevřením volebních místností, nikoliv po tom.

„ODS a ČSSD uzavřelo největší smlouvu v dějinách města v den voleb. Navíc se společností, kterou vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Navíc na mimořádném jednání, kde několika radním smlouvu položili na stůl. To je nevídané a podezřelé, ale nikoli překvapivé. Kdyby to někteří voliči věděli, nemuseli ODS ani ČSSD volit,“ zlobí se Zdeněk Ježák (NaS).

Část pravomocí přešla na radu města

Česká Lípa skutečně neměla vysoutěženého dopravce, který by od ledna 2019 zajišťoval MHD ve městě. Místostarostou Jurajem Ranincem (ODS) prosazovaný společný dopravní podnik města a BusLine na poslední chvíli zásluhou opozice nevyšel. Radnice proto vypsala klasické výběrové řízení. Standardní postup však je, že smlouvy, jejichž platnost přesahuje určitou částku a taktéž politický mandát signatářů schvaluje celé zastupitelstvo. To v tomto případě nebylo svoláno.

„Celé je to podivné. Už jen to, že ve výběrovém řízení požadovali seznam řidičů, ta přepálená cena za kilometr, ta rychlost dokončení výběrka aby to stihli ještě oni, to tajnůskaření okolo celé věci, kdy se i zastupitelé o uzavření smlouvy dozvědí až po jejím podepsání. Celé se to musí přezkoumat a to skutečně nezávislý arbitr,“ žádá Petr Jeník (Piráti).

Podle zákona o obcích vypršel současným zastupitelům mandát o půlnoci z pátku na sobotu a část pravomocí přešla na radu města. To platí až do nového ustavujícího zastupitelstva. Miroslav Hudec (Živá Lípa) však oponuje, že rada by v takovém případě měla vykonávat jen nezbytné úkony a ne schvalovat důležité smlouvy.

„V zákoně o obcích sice v pravomocích vyhrazených zastupitelstvu není přímo jmenováno schvalování smluv, ale je jestli se nemýlím, tak zastupitelstvo, jehož funkční období v pátek skočilo, nesvěřilo radě pravomoc rozhodovat o smlouvách, kde se jedná o tak vysokých částkách jako tady. V každém případě uzavření této smlouvy v době voleb pokládám za krajně nemorální. A doufám, že nově zvolené vedení města, nebude-li ovšem totožné s tím dosavadním, dle § 105 zákona pozastaví výkon usnesení rady města v této záležitosti a smlouvu předloží k projednání nově zvolenému zastupitelstvu,“ přeje si Hudec.

Lídr Živé Lípy Jaroslav Turnhöfer tvrdí, že vedení města mělo potvrzeno od renomované právní kanceláře, že tuto smlouvu můžou schválit. „Ta kancelář jim ten posudek ale zřejmě nevypracovala v ten pátek 5. října narychlo. Protože už dříve hrozilo nějaké nebezpečí z prodlení, které si radnice na poslední chvíli uvědomila. Snaha o to, aby právní rámec uzavřené smlouvy byl co možná nejméně napadnutelný tady evidentně byl a je. Ale jedná se o takovou částku, že se jistě v případě, že bychom o tom rozhodovali my, vyplatí pokusit se o zneplatnění smlouvy i soudní cestou,“ vysvětluje.