Brno chce zatočit s černými stavbami

  7:06
Černé stavby často lidem komplikují život. Byly vystavěny bez příslušných povolení, stojí v místech, ve kterých stát nemohou, hyzdí veřejný prostor nebo brání rozvoji lepší občanské vybavenosti. Městské části by měly černé stavby odstraňovat. Vyčleňování finančních prostředků na tuto činnost je však velkým zásahem do jejich rozpočtu. Město proto vytvořilo fond, do kterého vyčlenilo 10 milionů korun. Z tohoto fondu mohou nyní městské části čerpat finanční prostředky na odstraňování černých staveb.

Tato stavba je úředně povolena jako seník, lidé se hodně diví | foto: Miroslav Mareš, MF DNES

„Hlavním cílem tohoto kroku je zvýšit vymahatelnost platných právních předpisů. Máme nastavená pravidla, která kvůli finanční náročnosti ve skutečnosti nefungují. V žádném případě však nechceme bránit rozvoji města. Chceme se zaměřit na ty případy, které jsou závažné a záměrné. Může jít o nedodržení výšky domů v dané lokalitě, vybudování stavby v ochranném pásmu nebo na ploše určené k jiným účelům či zastavění zelených ploch ve vnitroblocích,“ uvedl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Desetimiliónová částka je startovní. Pokud se systém osvědčí, dojde v příštích letech k navýšení. Rozhodnutí města si pochvaluje starosta městské části Brno-Žebětín Vít Beran, pro něhož černé stavby představují také problém.

„O černých stavbách víme, můžeme je však bourat, až když stavební úřad vydá pravoplatné rozhodnutí o odstranění stavby. Většina majitelů černých staveb si po upozornění úřadu sežene příslušná povolení a problém dokáže vyřešit. U těchto případů k demolicím přistupovat nechceme. Větší potíže nám působí stavby, které jsou zcela v rozporu s územním plánem. Odstranění těchto staveb není levné, a proto vyčlenění finančních prostředků z úrovně města vítám. Starostům městských částí to určitě pomůže,“ vysvětluje Beran.

Již v současnosti se mohou městské části obrátit na náměstka primátora Petra Hladíka a ucházet se o tyto finanční prostředky. V případě, že městské části podaří část nákladů na odstranění stavby vymoci na vlastníkovi stavby, poputují tyto prostředky zpět do nově vytvořeného fondu.