Úleva pro stavitele, Pardubice mají mapu míst, kde mohou být bomby z války

  8:46
Pardubická radnice má k dispozici mapu možného výskytu nevybuchlé munice z druhé světové války. Útvar hlavního architekta do ní, na základě dostupných podkladů, zanesl místa dopadu bomb, shozených na město na sklonku války spojeneckými letadly. Lidem to může ulehčit práci třeba při plánované stavbě domu.

Odklízení trosek po náletu v roce 1944 | foto: Archiv MF DNES

Je s podivem, že za posledních 25 let se v Pardubicích a okolí objevila jen jedna nevybuchlá bomba ze druhé světové války. Tehdy ji dělníci objevili v rafinérii Paramo. Naposledy mírné vzrušení zavládlo letos v lednu, kdy se zdálo, že by další mohla ležet ve Svítkově, ale podezření se nenaplnilo.

Fotogalerie

A to i přesto, že Pardubice přesně před 75 roky čelily třem poměrně velkým náletům. A zdá se více než pravděpodobné, že po nich ještě v zemi nějaká munice zbyla. Kde by taková místa mohla být, nyní napoví nová mapa. 

„Ta má projektantům napomoci při zpracování dokumentace pro povolení stavby, v níž mohou v konkrétní lokalitě navrhnout provedení pyrotechnického průzkumu, a vyhnout se tak riziku nálezu nebezpečné munice při zemních pracích,“ uvedla mluvčí města Nataša Hradní.

Odbor hlavního architekta na základě této mapy v závazném stanovisku, které zahrnuje informace k danému území, upozorní stavitele na možný výskyt nevybuchlé munice. „Na něm pak záleží, zda se rozhodne pro pyrotechnický průzkum, či ne,“ doplnila vedoucí útvaru hlavního architekta Zuzana Kavalírová.

Němci na sklonku války velkou část bomb odstranili

Pardubice se staly na sklonku války terčem tří spojeneckých náletů. Americké a britské bombardéry při nich zasypaly Pardubice víc než 11 tisíci pumami. Kolik z nich vybuchlo, nikdo neví, podle statistik tehdy při dopadu selhalo 13 i více procent bomb. 

Nálety na Pardubice za druhé světové války

22. července 1944 
Účastnilo se ho celkem 94 převážně britských strojů. Útok proběhl před půl jednou v noci. Na město dopadlo 463 bomb, které napáchaly škody hlavně v okolí dnešní věznice. Celková tonáž bomb činila 91 tun. Zemřelo 43 civilistů, 20 lidí bylo těžce zraněno, 167 lidí přišlo o střechu nad hlavou. 

24. srpna 1944
Těsně po poledni dorazilo 121 amerických bombardérů. Na město shodily 10 255 bomb o tonáži 655,11 tun. Rafinérie i letiště byly zničeny. Zemřelo 213 lidí, 94 jich bylo těžce zraněno, 510 přišlo o bydlení. 

28. prosince 1944 
Nad už opravenou rafinérii se vrátilo 56 amerických strojů B-24. Jelikož německá vzdušná obrana už nefungovala, nálet byl přesný. Z dnešního Parama nezbylo nic. Dopadlo na něj 488 pum o celkové váze 124,5 tuny. Při náletu zemřelo 7 lidí, 6 jich bylo těžce zraněno. 

Němci nevybuchlou munici z velké části odstranili, přesto se v bombardovaných lokalitách může skrývat dodnes. Například v roce 1995 byla v areálu rafinérie Paramo (dříve Fantovy závody) nalezena nevybuchlá 500librová bomba.

Na odboru hlavního architekta je k dispozici původní mapa se zákresem stop po leteckém náletu z 22. července 1944 a letecký snímek z roku 1946, na kterém jsou stopy po náletu z 24. srpna 1944. „Tyto podklady byly naskenovány a znatelná místa dopadů bomb byla přenesena do současného mapového podkladu v měřítku 1 : 25 000. Přehled není úplně dokonalý, místa dopadu bomb se mohou lišit i o několik desítek metrů,“ řekla Hradní.

Pro potřeby magistrátu bylo rozhodující určit oblasti města, kde by se nevybuchlá munice ještě mohla nacházet. Mapa možného výskytu nevybuchlé munice dává přehled o dopadu bomb na Pardubice v roce 1944. 

„Jejímu zpřesnění by pomohly letecké snímky území, které pořídila spojenecká letadla po náletech, jejichž nákup město zvažuje. Připomínkou náletů jsou i tři dnes již zarostlé krátery na louce za UniHobby,“ dodala Nataša Hradní.