Bobří hráze odvádějí vodu při povodni, na Bruntálsku si je chválí

  8:56
Nedávné extrémní deště ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku ukázaly, jak promyšlené jsou bobří hráze. Při zvýšeném průtoku mají u břehu boční bezpečnostní přeliv, který při záplavách odvede vodu bokem hráze, aby se rozlila do krajiny. Ukázalo se to i v posledních dnech, kdy se bobří kaskáda na říčce Lužné naplnila na maximum.

Bobří hráz ve Slezských Rudolticích. | foto: Povodí Odry

„Bobři vědí, co dělají, a dělají to kvalitně. Ač byl nápor vody velký, hráze nepraskly a rychlost jejího proudění zpomalily. Vodní hlodavci už je tam stavějí a zdokonalují přes tři roky,“ řekl starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač.

Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové konkrétně na Lužné s bobřími stavbami souhlasí i vodohospodáři. 

„Hráze se totiž nacházejí na neupraveném toku v lesním úseku a volné krajině, čili neohrožují zástavbu. Naopak se jedná o příklad, jak levně a ekologicky zadržovat vodu,“ uvedla Vlčková s tím, že v místech, kde nehrozí nebezpečí ohrožení života nebo majetku, není důvod do přirozeného prostředí bobra zasahovat.

„Bobři jsou pro člověka dost kontroverzní živočichové. Narušují hráze rybníků i řek, staví překážky ve vodním toku a kácí někdy i cenné stromy. Naopak pro přírodu mají obrovský význam. Jejich hráze zadržují vodu v krajině, ale vytvářejí i mokřady, které jsme neuváženě zničili. Jsou také skvělým prostředím pro spoustu živočichů,“ zmínil ochránce přírody Daniel Křenek.

Dodal, že tam, kde se vyskytují bobří hráze, byla zjištěna až o 80 procent vyšší četnost ryb. Miroslav Blahušek z Asociace soukromého zemědělství si chválí schopnost hlodavců řeky revitalizovat. 

„Na zregulovaném toku přes naše pozemky například zvedli hladinu spodní vody o 2,5 metru díky šesti hrázím. Bez stavebního povolení a bez dotací,“ konstatoval Blahušek.