Bez platného řidičáku u nás jezdí statisíce lidí

  9:42
Statisíce motoristů jezdí v Česku s řidičským průkazem, jehož desetiletá platnost už vypršela. V loňském roce jej mělo povinně vyměnit 807 tisíc lidí, 278 tisíc z nich, tedy bezmála jedna třetina, tak ale neučinila. Podobně výměna vázne i letos.
Řidičský průkaz

Řidičský průkaz

V letošním roce vyprší platnost řidičského průkazu dalším téměř 626 tisícům řidičů. Za leden a únor jich o výměnu požádalo jen 30 tisíc. Během letoška tedy ještě zbývá vyměnit přes 596 tisíc průkazů, z toho více než 18 tisíc již nyní v březnu.

O výměnu můžete požádat už tři měsíce před vypršením platnosti řidičáku. Stačí přijít na příslušný úřad obce s rozšířenou působností s platným dokladem totožnosti a jednou průkazovou fotografií a předložit současný řidičský průkaz.

Lhůta pro vydání nového řidičáku je dvacet dnů a výměna je bezplatná. Pokud ale řidič požádá o vydání v expresním termínu, zaplatí 500 korun.

Pokud jezdíte bez platného řidičského průkazu, riskujete blokovou pokutu do 2000 korun a ve správním řízení až 2500 korun.

Zhruba polovina ze stovek tisíc hříšníků, který dosud nesplnili povinnosti vyměnit si řidičský průkaz, je podle údajů ministerstva dopravy v důchodovém věku. Je tedy otázka, kolik z nich má ještě zájem tak alespoň dodatečně učinit. I v případě, že už vám řidičský průkaz propadl, lze o výměnu požádat i zpětně a i v takovém případě je to ve standardní lhůtě zdarma.

V současné době mají řidiči možnost nechat si zaregistrovat vozidlo na kterémkoli městském nebo obecním úřadě a od 1. července tohoto roku se tato možnost rozšíří i na agendu řidičských průkazů. O výměnu nebo vydání řidičáku tak bude možné zažádat na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání průkazu se už od tohoto data nebude předkládat papírová fotografie, úředníci budou pořizovat fotografie digitální, stejně jako u občanských průkazů.

V červenci tak dojde k plné elektronizaci centrálního registru řidičů. Jednotlivé městské části nebo obecní úřady si tak už nebudou muset přeposílat podklady v listinné podobě a vyřizování motoristické agendy se zrychlí.