Betlém v Hlinsku zve na výstavu Magické osmičky, která je věnovaná nejen kulatému výročí vzniku našeho státu

  9:26
Expozice začíná v roce 1848, kdy byla zrušena povinnost roboty, pokračuje vznikem samostatného státu roku 1918, věnuje se zcela fatálním proměnám vesnického společenství v roce 1948 a končí událostmi roku 1968, které předznamenaly morální úpadek občanské společnosti.

Roubenka ve skanzenu Betlém v Hlinsku | foto: www.hlinsko.cz

„V letošním roce nejsme jediné muzeum, které připomíná vznik našeho samostatného státu, případně další výročí spojená s číslovkou 8. S ohledem na zaměření expozic Souboru lidových staveb Vysočina a jeho poslání jsme se rozhodli přihlédnout k prioritní oblasti našeho zájmu: tím je prostředí venkova. Při zamýšlení se nad takto stanoveným námětem jsme si uvědomili, že v důsledku společensko-historických změn, které se udály od poloviny 19. století do 60. let 20. století, došlo ke stěžejním změnám v postavení žen. Od vnímání ženy podřízené muži, ženy pečující pouze o domácnost a rodinu, až k ženě rovnající se svými právy a postavením mužům. Se všemi důsledky pozitivními i negativními, které se tak promítly do života celé rodiny“, uvedla jedna z autorek výstavy Ilona Vojancová.

Výstava potrvá do 18. listopadu 2018 a s počátkem nového školního roku ji doplní speciální programy pro školy i veřejnost.

Více informací najdete na: www.betlem-hlinsko.cz